SOLAPUR DISTRICT
GROUND WATER SURVEY AND DEVELOPMENT AGENCY
RECHARGE MAPS
SR.NO TAHSIL       
1 AKKALKOT
2 BARSHI
3 KARMALA
4 MADHA
5 MALSHIRAS
6 MANGALWEDHA
7 MOHOL
8 NORTH SOLAPUR
9 PANDHARPUR
10 SANGOLA
11 SOUTH SOLAPUR