जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर
DISTRICT COLLECTOR OFFICE SOLAPUR
निवडणुक शाखा
ELECTION BRANCH
( Please click on proper link to view information )
सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुक २०१४ अंतर्गत वाहन पुरवठा निविदा
VEHICLE SUPPLY TENDER UNDER LOKSABHA GENERAL ELECTIONS 2014 
सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुक २०१४ अंतर्गत लेखन सामग्री व तत्सम साहित्य (स्टेशनरी) पुरवठा निविदा
STATIONARY TENDER UNDER LOKSABHA GENERAL ELECTIONS 2014 
सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुक २०१४ अंतर्गत चहा - नाष्टा - भोजन निविदा
TEA - BREAKFAST - MEALS TENDER UNDER LOKSABHA GENERAL ELECTIONS 2014 
सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुक २०१४ अंतर्गत फर्निचर, पेंडल, लाईट व लाऊडस्पीकर निविदा
FURNITURE, PENDAL, LIGHT & LOUDSPEAKER  TENDER UNDER LOKSABHA GENERAL ELECTIONS 2014 
सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुक २०१४ अंतर्गत व्हिडीओग्राफी निविदा
VIDEOGRAPHY TENDER UNDER LOKSABHA GENERAL ELECTIONS 2014 
सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुक २०१४ अंतर्गत झेरॉक्स निविदा
XEROX TENDER UNDER LOKSABHA GENERAL ELECTIONS 2014