APPENDIX

APPENDIX

A KEY TO DIACRITICAL MARKS

-आ;  -ई; -ऊ; -ऋ; c-च् ; ch-छ् -ट्; h-ठ्; -ड्; h-ढ् ; n-न्; ń-ङ; -ञ; ņ-ण्; s-स्; ś-श्; ş-ष्; -ळ्

Current spelling

Diacritical spelling

Current spelling

Diacritical spelling

Akkalkot

Akkalkot

Kurduwadi

Kurduvadi

Annaprashana

Annaprasana

Lavani

Lavani

Ashmaka

Asmaka

Maharashtra

Maharastra

Ashti

Asti

Mahashivaratri

Mahasivaratri

Ashvamedha

Asvamedha

Malshiras

Malsiras

Ashvina

Asvina

Mangalashtakas

Mangalastakas

Auchityavichara-

Aucityavicara-

Mangalwedha

Mangalvedha

charcha

carca

Mardi

Mardi

Barid Shah

Barid sah

Margashirsha

Margasirsa

Barshi

Barsi

Matrikapujana

Matrkapujana

Bavi

Bavi

Nagpanchami

Nagpancami

Bennakata

Bennakata

Nizam Shah

Nizam Sah

Bhik shavala

Bhiksavala

Panchavi

Pancavi

Bhogashakti

Bhogasakti

Panchayat

Pancayat

Brahmapuri

Brahmapuri

Pandharpur

Pandharpur

Brihatkathamanjar

Brhatkathamanjari

Paush

Paus

Chaitra

Caitra

Pitrupaksha

Pitrpaksa

Choitya

Caitya

Pradakshina

Pradaksina

Chalisgaon

Calisganv

Prakrit

Prakri

Chalukya

Calukya

Rakshasas

Raksasas

Choli

Coli

Rastrakutas

Rastrakutas

Chincholi

Cincoli

Rigveda

Rgveda

Dakshinayana

Daksinayana

Rishika

Rsika

Sankranti

Sankranti

Rishipanchami

Rsipancami

Devakpratishtha

Devakpratistha

Sangola

Sangola

Dharmshala

Dharmasala

Satkarni

Satkarni

Divali

Divali

Shah Tahir

Sah Tahir

Ekadashi

Ekadasi

Sholapur

Solapur

Ganesh Chaturthi

Ganes Caturthi

Shraddha

Sraddha

Gathasaptashati

Gathasaptasail

Shravana

Sravana

Gokulashtami

Gokulastami

Shringaraprakasha

Srngar aprakasa

Gudhipadva

Gudhipadva

Simantapujana

Simantpujana

Harishena

Harisena

Sodmunj

Sodmunj

Hemadpant

Hemadpant

Tembhurni

Tembhurni

Holi

Holi

Trishula

Trisula

Hotgi

Hotgi

Tulashi

Tulasi

Ikshvaku

Iksvaku

Ushavadata

Usavadata

Imad Shah

Imad Sah

Uttararamcharita

Uttararamcarita

Ishvarasena

Isvarasena

Vagnishchaya

Vangniscaya

Janmashtami

Janmastami

Vaishakha

Vaisakha

Javal

Javal

Vakatakas

Vakatakas

Jyeshtha

Jyestha

Vatapurnima

Vatapurnima

Kandalgaon

Kandalganv

Vedishri

Vedisri

Karmala

Karmala

Viddhashala-

Viddhasala-

Kelavana

Kelavana

bhanjika

bhanjika

Krishna

Krsna

Vidisha

Vidisa

Kudal

Kudal

Vishnukundin

Visnukundin

Kunchi

Kunci

Yaksha

Yaksa

Kuntaleshvaras

Kuntalesvaras

 

 

TOP