मुख्य पृष्ठ |  संपर्क साधा |  English |

अस्विकार :


या संकेतस्थळाची रचना, विकसन आणि देखभाल सोलापूर जिल्हा प्रशासन व एन. आय. सी. सोलापूर मार्फत केली जाते. या संकेतस्थळावरील माहिती सोलापूर जिल्ह्यातील विविध विभागांनी पुरविली आहे. संकेतस्थळाचा वापर करताना, वापराबाबतचे नियम आणि अटी तुम्ही बिनशर्त मान्य करता असे गृहीत धरले जाते.


संकेतस्थळावरील मजकुराच्या सत्यतेबाबत सर्वतोपरी खबरदारी घेतली गेली असली, तरी हा मजकूर कोणत्याही कायदेशीर कारणासाठी पुरावा म्हणून वापरता येणार नाही. याबाबत कोणत्याही प्रकारची शंका असल्यास वापरकर्त्याने संबंधीत विभाग अथवा स्रोताशी शहानीशा करून घ्यावी आणि व्यावसायिक सल्ला घ्यावा. या संकेतस्थळाचा वापर करीत असताना कोणत्याही प्रकारचा खर्च, तोटा, दुष्पपरिणाम अथवा हानी झाल्यास त्यासाठी सोलापूर जिल्हा प्रशासन व एन. आय. सी. सोलापूर जबाबदार राहणार नाही. वापरकर्त्यांची माहिती आणि सुविधा विचारात घेऊन इतर संकेतस्थळांशी जोडण्या उपलब्ध करून देत आहे.


भारतीय कायद्यानुसार या अटी आणि नियमांचे नियंत्रण केले जाईल. या अटी आणि नियमासंदर्भातील कोणत्याही प्रकारचा वाद भारताच्या न्यायालयीन अधिकार क्षेत्रात राहील.
| या संकेतस्थळाविषयी | उपयोग करायच्या अटी | धोरणे | संकेतस्थळ नकाशा | मदत | प्रतिक्रीया |