जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर अधिकृत संकेतस्थळ संकेतस्थळ निर्दशक - http://solapur.gov.in
मुख्य पृष्ठ संपर्क साधा English
मुख्य मेनु
रूपरेखा
एक दृष्टीक्षेप
थोडक्यात इतिहास
भौगोलीक माहिती
जनसांखीकी
गॅझेट
वर्ष 1884
वर्ष 1977
पर्जन्यमान
वन्य जीव
औद्योगिक
जिल्हा प्रशासन
जिल्हाधिकारी कार्यालय
जिल्हाधिकारी
अप्पर जिल्हाधिकारी
प्रकरणे - निर्णय
निवासी उप जिल्हाधिकारी
उप विभागीय अधिकारी सोलापूर क्र.1
तहसिलदार उत्तर सोलापूर
तहसिलदार बार्शी
उप विभागीय अधिकारी सोलापूर क्र.2
तहसिलदार दक्षिण सोलापूर
तहसिलदार अक्कलकोट
उप विभागीय अधिकारी पंढरपूर
तहसिलदार पंढरपूर
तहसिलदार मोहोळ
उप विभागीय अधिकारी माढा
तहसिलदार माढा
तहसिलदार करमाळा
उप विभागीय अधिकारी मंगळवेढा
तहसिलदार मंगळवेढा
तहसिलदार सांगोला
उप विभागीय अधिकारी माळशिरस
तहसिलदार माळशिरस
उप जिल्हाधिकारी महसुल
जिल्हा पुरवठा अधिकारी
अन्नधान्य वितरण अधिकारी
उप जिल्हा निवडणुक अधिकारी
जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी
उप जिल्हाधिकारी रोहयो
उप जिल्हाधिकारी नपा प्रशासन
विशेष भुसंपादन अधिकारी क्र.1
विशेष भुसंपादन अधिकारी क्र.2
विशेष भुसंपादन अधिकारी क्र.7
विशेष भुसंपादन अधिकारी क्र.11
जिल्हा नियोजन अधिकारी
माहितीचा अधिकार
जिल्हाधिकारी कार्यालय अंतर्गत
इतर कार्यालये
नागरीकांची सनद
स्थानिक सुट्ट्या
करमणुक शाखा
पर्यटन
पक्षी पर्यटन
सोलापूर
दक्षिण सोलापूर
अक्कलकोट
बार्शी
पंढरपूर
मंगळवेढा
सांगोला
माळशिरस
धार्मिक
पंढरपूर
सोलापूर
अक्कलकोट
करमाळा
बार्शी
मंगळवेढा
म.रा.र.प.म.
रेल्वे
सोलापूर
अकलुज वॉटर पार्क
एनआयसी
जिल्हा कार्यालय
प्रकल्पे
लोक प्रतिनिधी
लोकसभा सदस्य
विधानसभा सदस्य
विधान परिषद सदस्य
संपर्क
एनआयएफ
राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान
इतर
जिल्हा न्यायालय
सा.बां.वि.
जिल्हा माहीती कार्यालय
दुरध्वनी
जिल्हा
इतर कार्यालये
बॅंक नसलेल्या गावांची यादी
ली़ड डिस्ट्रीक्ट ऑफीस
तळटीप मेनु
या संकेतस्थळाविषयी
उपयोग करायच्या अटी
धोरणे
निर्दशक
मदत
प्रतिक्रीया