मुख्य पृष्ठ |  संपर्क साधा |  English |

या संकेतस्थळ सुचालन करताना करताना आपणांस काही अडचण आहे का?. हा विभाग आपणांस सुचालन आनंदानुभव करणेस प्रयत्न करेल.


संकेतस्थळावरील विभाग :


या संकेतस्थळावरील विभाग हे जिल्ह्यातील विविध कार्यालये, योजना, प्रकल्पे, संपर्क याची माहीती देतात. तसेच जिल्हा प्रशासनाची सुध्दा माहीती देतात.


माहीती पाहणे :


हे संकेतस्थळ गुगल क्रोम, मोझीला फायरफॉक्स, ओपेरा या ब्राउजर्स मध्ये व्यवस्थित दिसेल. बरीचशी माहीती ही एचटीएमएल किंवा पीडीएफ दाखविणेत आलेली आहे. पीडीएफ मधील माहीती पाहणेकरीता आपण अॅडोब रीडर डाउनलोड करु शकता.| या संकेतस्थळाविषयी | उपयोग करायच्या अटी | धोरणे | संकेतस्थळ नकाशा | मदत | प्रतिक्रीया |