बार्शी नगर परिषद - रस्ता भूसंपादन .....

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा - गावनिहाय ग्राउंडवॉटर रिचार्ज प्रायोरिटायझेशन मॅप .....

विधानसभा मतदारसंघ निहाय दि.01/01/2017 रोजीची मतदार यादी......

कर्मचारी भविष्य निधि सभासद नोंदणी अभियान 2017......

कर्मचारी भविष्य निधि - पत्रकार प्रकाशन ......

धर्मादाय रुग्णालये ..........

भूसंपादन बार्शी (एस.आर.11/2016) न.प.कार्यालय ते कोठारी इमारत - रस्ता रुंदीकरण बाबत ......

ध्वनी प्रदुषण नियमांची अंमलबजावणी बाबत......

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका २०१७.........

कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या जमिनींचे आदेश .........

कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या जमिनी - परिशिष्ट - अ .........

भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमिनी - परिशिष्ट - ब .........

पक्षी पर्यटन .........

सोलापूर जिल्ह्यातील वर्ग 2 जमिनींची तालुकानिहाय माहीती .........

दि.31/08/2015 - ध्वनी प्रदुषण - प्राधिकृत अधिकारी - यादी प्रसिध्दी .........

ध्वनी प्रदुषण आदेश प्रसिध्दी .............................

शहर पोलीस - ध्वनी प्रदुषण प्राधिकृत अधिकारी ............

अनधिकृत धार्मिक स्थळे - कार्यवाही ...........

सोलापूर महानगरपालीका - अनधिकृत धार्मिक स्थळे - कार्यवाही ..

जलयुक्त शिवार अभियान ............

निविदा / लिलाव विषयक ......................

नियुक्त्या / नेमणुका / भरती / जाहिराती बाबत ..........

सेवा जेष्ठता / इतर माहीती / सुचना .....................