जिल्हाधिकारी कार्यलय सोलापूर अधिकृत संकेतस्थळ

संपर्क साधा

प्रति,

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी,
जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर,
मुख्य ईमारत,
सिध्देश्वर पेठ,
सोलापूर - 413003
दुरध्वनी क्र. 91-0217-2731020,21,22
ईमेल - rdcsolapur@gmail.com


महत्वाची सूचना :-

या संकेतस्थळावरील माहितीच्या सत्यतेबद्दल योग्य ती काळजी व प्रयत्न केलेले आहेत.

या संकेतस्थळावरील माहिती हि जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या सबंधित कार्यलय व खात्य मार्फत पुरविनेत आलेली आहे.

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र कोणत्याही चुकीच्या माहितीसाठी जबाबदार असणार नाही.

हे संकेतस्थळ गूगल क्रोम, मोझीला फायरफॉक्स, ओपेरा व इंटरनेट एक्सप्लोरर मध्ये १०२४ x ७६८ किंवा या वरील रीझोलुशन मध्ये व्यवस्थित दिसेल.

रचना व निर्मिती - राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, जिल्हा एकक सोलापूर, महाराष्ट्र.