ताज्या घडामोडी
# Subject View / Download
आपले सरकार - शुध्दीपत्रक
वि.भु.सं.अ. एस आर 16 - बार्शी
वि.भु.सं.अ. एस आर 7 - बार्शी
वि.भु.सं.अ. एस आर 4 - बार्शी
वि.भु.सं.अ. एस आर 1 - बार्शी
आपले सरकार - जाहीरनामा
भुसंपादन - बार्शी - एस.आर.-16/2017 - दि.16/03/18
आपले सरकार केंद्राबाबत
विविध प्रयोजनार्थ कब्जेहक्काने व भाडेपटटयाने वाटप केलेल्या शासकीय जमिनींचे आदेश
जाहीर प्रकटन - भुसंपादन - बार्शी - एस.आर.-1/2016 - भाजी मंडई व दुकान केंद्र
जाहीर प्रकटन - भुसंपादन - बार्शी - एस.आर.-4/2016 - वाहनतळ
जाहीर प्रकटन - भुसंपादन - बार्शी गट क्र.1297 - भाजी मंडई व दुकान केंद्र
जाहीर प्रकटन - भुसंपादन - बार्शी गट क्र.1299 - वाचनालय
जाहीर प्रकटन - भुसंपादन - बार्शी गट क्र.1299 - वाहनतळ
सेतु निविदा - बैठकीचे इतिवृत्त
बार्शी नगर परिषद - भूसंपादन (SR-11/2016)
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015
प्रारुप विकास योजना पंढरपुर विकास प्राधिकरण
स्वातंत्र्य सैनिकांची यादी
सोलापूर महानगरपालिका - राजपत्र प्रसिध्दी - सि.स.क्र.8827
ग्राम पंचायत सार्वत्रिक निवडणुका 2017-18
सोलापूर महानगरपालिका - भु संपादन - वाहनतळ - सि.स.क्र.8827
जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त - निवेदन - लाभार्थ्यांना अनुदानाबाबत ..
मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम 2017
ई व्ही एम बद्दल ध्वनिचित्रफीत
बार्शी नगर परिषद - रस्ता भूसंपादन
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा - गावनिहाय ग्राउंडवॉटर रिचार्ज प्रायोरिटायझेशन मॅप
विधानसभा मतदारसंघ निहाय दि.01/01/2017 रोजीची मतदार यादी
जलयुक्त शिवार अभियान
कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या जमिनींचे आदेश
कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या जमिनी - परिशिष्ट - अ
भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमिनी - परिशिष्ट - ब
सोलापूर जिल्ह्यातील वर्ग 2 जमिनींची तालुकानिहाय माहीती
धर्मादाय रुग्णालये