ताज्या घडामोडी
# Subject View / Download
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015
प्रारुप विकास योजना पंढरपुर विकास प्राधिकरण
स्वातंत्र्य सैनिकांची यादी
सोलापूर महानगरपालिका - राजपत्र प्रसिध्दी - सि.स.क्र.8827
ग्राम पंचायत सार्वत्रिक निवडणुका 2017-18
सोलापूर महानगरपालिका - भु संपादन - वाहनतळ - सि.स.क्र.8827
जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त - निवेदन - लाभार्थ्यांना अनुदानाबाबत ..
मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम 2017
ई व्ही एम बद्दल ध्वनिचित्रफीत
बार्शी नगर परिषद - रस्ता भूसंपादन
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा - गावनिहाय ग्राउंडवॉटर रिचार्ज प्रायोरिटायझेशन मॅप
विधानसभा मतदारसंघ निहाय दि.01/01/2017 रोजीची मतदार यादी
जलयुक्त शिवार अभियान
कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या जमिनींचे आदेश
कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या जमिनी - परिशिष्ट - अ
भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमिनी - परिशिष्ट - ब
सोलापूर जिल्ह्यातील वर्ग 2 जमिनींची तालुकानिहाय माहीती
धर्मादाय रुग्णालये