जिल्हाधिकारी कार्यलय सोलापूर अधिकृत संकेतस्थळ

या संकेतस्थळाविषयी

हे संकेतस्थळ जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर, महाराष्ट्र यांचे अधिकृत संकेतस्थळ आहे. हे संकेतस्थळ आपणांस जिल्हातील विविध शासकीय कार्यालयांची माहीती देते. जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर यांच्या संपर्काची माहीतीसुध्दा येथे उपलब्ध आहे.


या संकेतस्थळावरील माहीती ही जिल्हाधिकारी कार्यालय व ईतर शासकीय तथा निमशासकीय कार्यालये यांच्या सामुहीक प्रयत्नाने देणेत आलेली आहे.


तंत्रज्ञानाचा वापर करून या संकेतस्थळाचे संवर्धन, संपन्नता, रचना व माहीतीचे नियमीत अद्यावतीकरण करणे हा आमचा प्रयत्न असेल.

महत्वाची सूचना :-

या संकेतस्थळावरील माहितीच्या सत्यतेबद्दल योग्य ती काळजी व प्रयत्न केलेले आहेत.

या संकेतस्थळावरील माहिती हि जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या सबंधित कार्यलय व खात्य मार्फत पुरविनेत आलेली आहे.

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र कोणत्याही चुकीच्या माहितीसाठी जबाबदार असणार नाही.

हे संकेतस्थळ गूगल क्रोम, मोझीला फायरफॉक्स, ओपेरा व इंटरनेट एक्सप्लोरर मध्ये १०२४ x ७६८ किंवा या वरील रीझोलुशन मध्ये व्यवस्थित दिसेल.

रचना व निर्मिती - राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, जिल्हा एकक सोलापूर, महाराष्ट्र.