जिल्हाधिकारी कार्यलय सोलापूर अधिकृत संकेतस्थळ

प्रतिक्रीया

प्रतिक्रीया :


या संकेतस्थळा बाबत आपल्या प्रतिक्रीया कृपया खालील नमुन्यात rdcsolapur@gmail.com या ईमेल आयडी वर पाठवाव्यात. सर्व बाबी अत्यावश्यक.


नांव :


पत्ता :


भ्रमणध्वनी क्रमांक :


ईमेल आयडी :


मजकुर :


महत्वाची सूचना :-

या संकेतस्थळावरील माहितीच्या सत्यतेबद्दल योग्य ती काळजी व प्रयत्न केलेले आहेत.

या संकेतस्थळावरील माहिती हि जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या सबंधित कार्यलय व खात्य मार्फत पुरविनेत आलेली आहे.

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र कोणत्याही चुकीच्या माहितीसाठी जबाबदार असणार नाही.

हे संकेतस्थळ गूगल क्रोम, मोझीला फायरफॉक्स, ओपेरा व इंटरनेट एक्सप्लोरर मध्ये १०२४ x ७६८ किंवा या वरील रीझोलुशन मध्ये व्यवस्थित दिसेल.

रचना व निर्मिती - राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, जिल्हा एकक सोलापूर, महाराष्ट्र.