जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर / DISTRICT COLLECTOR OFFICE SOLAPUR
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका २०१७ / ZILLA PARISHAD AND PANCHAYAT SAMITI ELECTIONS 2017
 
अ.क्र. / SR.NO. प्रसिध्दीकरण / NOTIFICATION 
1 जिल्हा परिषद निवडणुका -२०१७ निवडुन आलेल्या सदस्यांची यादी /  Zilla Parishad  Elections 2017 -  list of elected members 
2 पंचायत समिती निवडणुका -२०१७ -  निवडुन आलेल्या सदस्यांची यादी / Panchayat Samiti Elections 2017 - list of elected members  
3 जिल्हा परिषद-पंचायत समिती निवडणुका -२०१७ - तालुकानिहाय मतदान केंद्राची यादी / Zilla Parishad-Panchayat Samiti Elections 2017 - Tahsilwise list of polling stations 
4 जिल्हा परिषद-पंचायत समिती निवडणुका -२०१७ - छायाचित्र नसलेली प्रभागनिहाय अंतिम मतदार यादी / Zilla Parishad-Panchayat Samiti Elections 2017 - Divisionwise Final Voter List without photo
5 जिल्हा परिषद-पंचायत समिती निवडणुका -२०१७ - छायाचित्र नललेली प्रभागनिहाय प्रारुप मतदार यादी / Zilla Parishad-Panchayat Samiti Elections 2017 - Divisionwise Draft Voter List without photo
6 जिल्हा परिषद-पंचायत समिती निवडणुका -२०१७ - प्रभागनिहाय प्रारुप मतदार यादी / Zilla Parishad-Panchayat Samiti Elections 2017 - Divisionwise Draft Voter List
7 जिल्हा परिषद-पंचायत समिती निवडणुका -२०१७ - तालुकानिहाय पंचायत समिती गण - अंतिम प्रभाग रचना व आरक्षण / Blockwise Panchayat Samiti Gan - Final formation and reservation
8 जिल्हा परिषद-पंचायत समिती निवडणुका -२०१७ - अंतिम गट प्रभाग रचना व आरक्षण /  Zilla Parishad-Panchayat Samiti Elections 2017 Final Gat Formation & Reservation
9 दिनांक १०/१०/२०१६ /  DTD.10/10/2016 
10 परिशिष्ट ७ जाहिर प्रकटन /  PARISHISHT 7 JAHIR PRAKTAN
11 प्रपत्र १ व प्रपत्र २ / ANNEXURE 1 AND ANNEXURE 2
12 राज्य निवडणुक आयोग -  गणांची रचना व आरक्षण सोडत कार्यक्रम / STATE ELECTION COMMISSION - GAN FORMATION AND RESERVATION DRAW - PROGRAMME