बंद करा

स्थानिक

IRAD
आयआरएडी-इंटीग्रेटेड रोड अक्सिडेंट डेटा बेस

प्रकाशित : 26/02/2021

आयआरएडी (आयर्‍याड) हा भारत सरकार, रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय, द्वारा सुरू केलेला एक प्रकल्प आहे. महाराष्ट्रात सोलापूर जिल्हा प्रकल्पाच्या…

तपशील पहा