बंद करा

परीक्षा-सुचना-अनुसूचित जमातीसाठीच्या राखीव- गट-क व गट-ड पदांच्या सरळसेवा भरती २०१९

परीक्षा-सुचना-अनुसूचित जमातीसाठीच्या राखीव- गट-क व गट-ड पदांच्या सरळसेवा भरती २०१९
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
परीक्षा-सुचना-अनुसूचित जमातीसाठीच्या राखीव- गट-क व गट-ड पदांच्या सरळसेवा भरती २०१९

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

08/01/2020 30/06/2020 पहा (729 KB)