बंद करा

वैराग नगरपंचायत- प्रभाग रचना व आरक्षण व सोडत कार्यक्रम 2021

वैराग नगरपंचायत- प्रभाग रचना व आरक्षण व सोडत कार्यक्रम 2021
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
वैराग नगरपंचायत- प्रभाग रचना व आरक्षण व सोडत कार्यक्रम 2021

जिल्हा प्रशासन अधिकारी यांचे कार्यालय,नगरविकास शाखा ,सिद्धेश्वर पेठ ,जिल्हाधिकारी कार्यालय ,सोलापूर 413001

12/11/2021 17/11/2021 पहा (4 MB)