बंद करा

शुद्धीपत्रक-ई निविदा मनुष्यबळ पुरवठा संस्थेला नियुक्ती करणेसाठी

शुद्धीपत्रक-ई निविदा मनुष्यबळ पुरवठा संस्थेला नियुक्ती करणेसाठी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
शुद्धीपत्रक-ई निविदा मनुष्यबळ पुरवठा संस्थेला नियुक्ती करणेसाठी

जिल्हाधिकारी कार्यालय, रोहयो शाखा, सोलापूर

27/08/2020 19/09/2020 पहा (1 MB)