बंद करा

सुधारीत आदेश – हॉस्पिटलच्या व्यवस्थेसाठी इमारत अधिग्रहण – 16/05/2020

सुधारीत आदेश – हॉस्पिटलच्या व्यवस्थेसाठी इमारत अधिग्रहण – 16/05/2020
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
सुधारीत आदेश – हॉस्पिटलच्या व्यवस्थेसाठी इमारत अधिग्रहण – 16/05/2020

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

16/05/2020 16/08/2020 पहा (228 KB)