बंद करा

सोलापूर जिल्हयातील ताडी दुकानांची ई-निविदा-नि-लिलाव-2021-22 रद्द करण्याबाबतचे कागदपत्र

सोलापूर जिल्हयातील ताडी दुकानांची ई-निविदा-नि-लिलाव-2021-22 रद्द करण्याबाबतचे कागदपत्र
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
सोलापूर जिल्हयातील ताडी दुकानांची ई-निविदा-नि-लिलाव-2021-22 रद्द करण्याबाबतचे कागदपत्र

अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, सोलापूर

29/09/2021 14/10/2021 पहा (113 KB)