बंद करा

सोलापूर जिल्ह्यामध्ये घेणेत येणाऱ्या सभा, मेळावे, सामाजिक कार्यक्रम, जत्रा, यात्रा, उरुस, धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रिडा स्पर्धा इत्यादींवर बंदी लागू करणेबाबत.

सोलापूर जिल्ह्यामध्ये घेणेत येणाऱ्या सभा, मेळावे, सामाजिक कार्यक्रम, जत्रा, यात्रा, उरुस, धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रिडा स्पर्धा इत्यादींवर बंदी लागू करणेबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
सोलापूर जिल्ह्यामध्ये घेणेत येणाऱ्या सभा, मेळावे, सामाजिक कार्यक्रम, जत्रा, यात्रा, उरुस, धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रिडा स्पर्धा इत्यादींवर बंदी लागू करणेबाबत.

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

14/04/2020 30/04/2020 पहा (1 MB)