बंद करा

ब्रम्हदेवदादा माने इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलजी

सोलापूर मंगळवेढा महामार्ग

ईमेल : principal[at]bmitsolapur[dot]com
दूरध्वनी : 02172283842