बंद करा

आपत्ती व्यवस्थापन

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना झालेली असुन जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी याचे कामकाज पाहतात.  नैसर्गीक आपत्ती उदभवल्यास 24 x 7 तत्वावर जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे जिल्हा नियंत्रण कक्ष कार्यरत आहे – अधिक ……(पीडीएफ ९६८ केबी)

राष्‍ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण येथे क्लिक करा

पूर कृती योजना–व्हॉल्युम १ चा भाग  

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा-व्हॉल्युम-१

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा-व्हॉल्युम-२

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा-व्हॉल्युम-३ (संपर्क सूची)

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण सोलापूर – आपत्ती साक्षर स्वयंसेवक नोंदणी साठी येथे क्लिक करा.

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण सोलापूर – अधिकारी/कर्मचारी नोंदणी साठी येथे क्लिक करा.