बंद करा

आपत्ती व्यवस्थापन

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना झालेली असुन जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी याचे कामकाज पाहतात.  नैसर्गीक आपत्ती उदभवल्यास 24 x 7 तत्वावर जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे जिल्हा नियंत्रण कक्ष कार्यरत आहे.

अधिक ……(पीडीएफ ९६८ केबी)