बंद करा

उपविभाग

सोलापूर जिल्ह्यात सहा महसुली उपविभाग आहेत.

उपविभागीय अधिकारी सोलापूर  क्र. 1 (मुख्यालय सोलापूर)

 • उत्तर सोलापूर
 • बार्शी 

उपविभागीय अधिकारी सोलापूर क्र. 2 (मुख्यालय सोलापूर)

 • दक्षिण सोलापूर
 • अक्कलकोट

उपविभागीय अधिकारी पंढरपूर

 • पंढरपूर
 • मोहोळ

उपविभागीय अधिकारी मंगळवेढा

 • मंगळवेढा
 • सांगोला 

उपविभागीय अधिकारी माढा (मुख्यालय कुर्डुवाडी)

 • माढा
 • करमाळा

उपविभागीय अधिकारी माळशिरस (मुख्यालय अकलुज)

 • माळशिरस