बंद करा

कोणाचे कोण

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

जिल्हा प्रशासन

परिचय चित्र नाव पदनाम ईमेल पत्ता दूरध्वनी
collr-260723. कुमार आशीर्वादजिल्हाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारीcollector[dot]solapur[at]maharashtra[dot]gov[dot]inदुसरा मजला जिल्हाधिकारी कार्यालय सात रस्ता सोलापूर ४१३००३02172731000
monika-singh मोनिका सिंहअपर जिल्हाधिकारीaddcollsolapur[at]gmail[dot]comपहिला मजला जिल्हाधिकारी कार्यालय सात रस्ता सोलापूर0217-2731021
छायाचित्र उपलब्ध नाही निवासी उपजिल्हाधिकारीनिवासी उपजिल्हाधिकारीrdc[dot]rfsol-mh[at]gov[dot]inजिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर02172731002
छायाचित्र उपलब्ध नाही उपजिल्हाधिकारी महसूलउपजिल्हाधिकारी महसूलdycrev[dot]rfsol-mh[at]gov[dot]inजिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर02172731011
छायाचित्र उपलब्ध नाही जिल्हा पुरवठा अधिकारीजिल्हा पुरवठा अधिकारीsupply[dot]rfsol-mh[at]gov[dot]inजिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर02172731004
छायाचित्र उपलब्ध नाही जिल्हा निवडणूक अधिकारीजिल्हा निवडणूक अधिकारीdydeo[dot]rfsol-mh[at]gov[dot]inजिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर02172731005
छायाचित्र उपलब्ध नाही जिल्हा पुनर्वसन अधिकारीजिल्हा पुनर्वसन अधिकारीdro[dot]rfsol-mh[at]gov[dot]inजिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर02172731007
छायाचित्र उपलब्ध नाही उपजिल्हाधिकारी रोहयोउपजिल्हाधिकारी रोहयोdycegs[dot]rfsol-mh[at]gov[dot]inजिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर02172731006
छायाचित्र उपलब्ध नाही उत्कर्ष होनकळसेजिल्हा सूचना विज्ञान अधिकारी (एन आय सी)dio-sol[at]nic[dot]inपहिला मजला जिल्हाधिकारी कार्यालय सात रस्ता सोलापूर02172722782
छायाचित्र उपलब्ध नाही विशेष भू संपादन अधिकारी (समन्वयक)विशेष भू संपादन अधिकारी (समन्वयक)pslao[dot]rfsol-mh[at]gov[dot]inजिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर02172731020

लोक प्रतिनिधि

परिचय चित्र नाव पदनाम ईमेल पत्ता दूरध्वनी
छायाचित्र उपलब्ध नाही कु. प्रणिती सुशीलकुमार शिंदेलोकसभा सदस्य 42-सोलापूर (अ.जा.)
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटीललोकसभा सदस्य 43-माढा
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री.ओमप्रकाश राजेनिंबाळकरलोकसभा सदस्य 40-उस्मानाबाद
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री.रणजितसिंह मोहिते-पाटीलविपस
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. जयंत दिनकर असगावकरविपस-पुणे विभाग शिक्षकjda9799[at]gmail[dot]com9923152525
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री.अरुण गणपती लाडविपस-पुणे विभाग पदवीधरarunlad1947[at]gmail[dot]com9860616161
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री.शिंदे बबनराव विठ्ठलरावविसस-245-माढा02183-233051
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री.देशमुख सुभाष सुरेशचंद्रविसस-251-दक्षिण सोलापूर0217-2606070
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री.देशमुख विजय सिद्रामप्पाविसस-248-सोलापूर शहर उत्तर0217-2620291
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री.शहाजीबापू राजाराम पाटीलविसस-253-सांगोला9049301000

उपविभागीय अधिकारी

परिचय चित्र नाव पदनाम ईमेल पत्ता दूरध्वनी
छायाचित्र उपलब्ध नाही उपविभागीय अधिकारी सोलापूर 1उपविभागीय अधिकारी सोलापूर 1ssolapur1[dot]rfsol-mh[at]gov[dot]inजिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर02172731009
छायाचित्र उपलब्ध नाही उपविभागीय अधिकारी सोलापूर 2उपविभागीय अधिकारी सोलापूर 2ssolapur2[dot]rfsol-mh[at]gov[dot]inजिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर02172320385
छायाचित्र उपलब्ध नाही उपविभागीय अधिकारी पंढरपूरउपविभागीय अधिकारी पंढरपूरspandharpur[dot]rfsol-mh[at]gov[dot]inउपविभागीय कार्यालय पंढरपूर02186223229
छायाचित्र उपलब्ध नाही उपविभागीय अधिकारी मंगळवेढाउपविभागीय अधिकारी मंगळवेढाsmwedha[dot]rfsol-mh[at]gov[dot]inउपविभागीय कार्यालय मंगळवेढा02188221955
छायाचित्र उपलब्ध नाही उपविभागीय अधिकारी माढाउपविभागीय अधिकारी माढाsmadha[dot]rfsol-mh[at]gov[dot]inउपविभागीय कार्यालय कुर्डुवाडी माढा02183223261
छायाचित्र उपलब्ध नाही उपविभागीय अधिकारी माळशिरसउपविभागीय अधिकारी माळशिरसsmalshiras[dot]rfsol-mh[at]gov[dot]inउपविभागीय कार्यालय अकलूज माळशिरस02185223332

तहसिलदार

परिचय चित्र नाव पदनाम ईमेल पत्ता दूरध्वनी
छायाचित्र उपलब्ध नाही तहसिलदार उत्तर सोलापूरतहसिलदार उत्तर सोलापूरtnorth[dot]rfsol-mh[at]gov[dot]inतहसिल कार्यालय उत्तर सोलापूर02172731014
छायाचित्र उपलब्ध नाही तहसिलदार बार्शीतहसिलदार बार्शीtbarshi[dot]rfsol-mh[at]gov[dot]inतहसिल कार्यालय बार्शी02184222213
छायाचित्र उपलब्ध नाही तहसिलदार दक्षिण सोलापूरतहसिलदार दक्षिण सोलापूरtsouth[dot]rfsol-mh[at]gov[dot]inतहसिल कार्यालय दक्षिण सोलापूर02172731033
छायाचित्र उपलब्ध नाही तहसिलदार अक्कलकोटतहसिलदार अक्कलकोटtakkalkot[dot]rfsol-mh[at]gov[dot]inतहसिल कार्यालय अक्कलकोट02181220233
छायाचित्र उपलब्ध नाही तहसिलदार पंढरपूरतहसिलदार पंढरपूरtpandharpur[dot]rfsol-mh[at]gov[dot]inतहसिल कार्यालय पंढरपूर02186223256
छायाचित्र उपलब्ध नाही तहसिलदार मोहोळतहसिलदार मोहोळtmohol[dot]rfsol-mh[at]gov[dot]inतहसिल कार्यालय मोहोळ02189232234
छायाचित्र उपलब्ध नाही तहसिलदार मंगळवेढातहसिलदार मंगळवेढाtmwedha[dot]rfsol-mh[at]gov[dot]inतहसील कार्यालय मंगळवेढा02188220241
छायाचित्र उपलब्ध नाही तहसिलदार सांगोलातहसिलदार सांगोलाtsangola[dot]rfsol-mh[at]gov[dot]inतहसील कार्यालय सांगोला02187220218
छायाचित्र उपलब्ध नाही तहसिलदार माढातहसिलदार माढाtmadha[dot]rfsol-mh[at]gov[dot]inतहसिल कार्यालय माढा02183234031
छायाचित्र उपलब्ध नाही तहसिलदार करमाळातहसिलदार करमाळाtkarmala[dot]rfsol-mh[at]gov[dot]inतहसिल कार्यालय करमाळा02182220357

इतर कार्यालय

परिचय चित्र नाव पदनाम ईमेल पत्ता दूरध्वनी
छायाचित्र उपलब्ध नाही जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्थाजिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्थामध्यवर्ती इमारत जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर
छायाचित्र उपलब्ध नाही मुख्य कार्यकारी अधिकारीमुख्य कार्यकारी अधिकारीceosolapur[at]gmail[dot]comजिल्हा परिषद सोलापूर02172625500
छायाचित्र उपलब्ध नाही प्रधान जिल्हा न्यायाधीशप्रधान जिल्हा न्यायाधीशजिल्हा न्यायालय सोलापूर02172627077
छायाचित्र उपलब्ध नाही पोलिस आयुक्तपोलिस आयुक्तcpsolapur[at]gmail[dot]comपोलिस आयुक्त कार्यालय कुमठा नाका सोलापूर02172744601
छायाचित्र उपलब्ध नाही आयुक्त सोलापूर महानगरपालिकाआयुक्त सोलापूर महानगरपालिकासोलापूर महानगरपालिका02172740300
छायाचित्र उपलब्ध नाही पोलिस अधिक्षकपोलिस अधिक्षकजिल्हाधिकारी कार्यालय आवार सोलापूर02172732001
छायाचित्र उपलब्ध नाही जिल्हा शल्य चिकीत्सकजिल्हा शल्य चिकीत्सकसरकारी रुग्णालय सोलापूर02172749487
छायाचित्र उपलब्ध नाही अधीक्षक अभियंता सां बा विअधीक्षक अभियंता सां बा विकुमठा नाका सोलापूर02172601013
छायाचित्र उपलब्ध नाही उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारीउप प्रादेशिक परिवहन अधिकारीअशोक नगर सोलापूर02172303099
छायाचित्र उपलब्ध नाही अधिक्षक राज्य उत्पादन शुल्कअधिक्षक राज्य उत्पादन शुल्कडी आर एम कार्यालय जवळ सोलापूर02172312376