बंद करा

कोणाचे कोण

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

जिल्हा प्रशासन

नाव पदनाम ईमेल पत्ता दूरध्वनी
अन्नधान्य वितरण अधिकारीअन्नधान्य वितरण अधिकारीfdo[dot]rfsol-mh[at]gov[dot]inजिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर02172731008
जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारीजिल्हाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारीcollector[dot]solapur[at]maharashtra[dot]gov[dot]inपहिला मजला जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर02172731000
अप्पर जिल्हाधिकारीअप्पर जिल्हाधिकारीaddlcoll[dot]rfsol-mh[at]gov[dot]inजिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर02172731000
निवासी उपजिल्हाधिकारीनिवासी उपजिल्हाधिकारीrdc[dot]rfsol-mh[at]gov[dot]inजिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर02172731002
उपजिल्हाधिकारी महसूलउपजिल्हाधिकारी महसूलdycrev[dot]rfsol-mh[at]gov[dot]inजिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर02172731011
जिल्हा पुरवठा अधिकारीजिल्हा पुरवठा अधिकारीsupply[dot]rfsol-mh[at]gov[dot]inजिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर02172731004
जिल्हा निवडणूक अधिकारीजिल्हा निवडणूक अधिकारीdydeo[dot]rfsol-mh[at]gov[dot]inजिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर02172731005
जिल्हा पुनर्वसन अधिकारीजिल्हा पुनर्वसन अधिकारीdro[dot]rfsol-mh[at]gov[dot]inजिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर02172731007
उपजिल्हाधिकारी रोहयोउपजिल्हाधिकारी रोहयोdycegs[dot]rfsol-mh[at]gov[dot]inजिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर02172731006
जिल्हा माहिती अधिकारी (एन आय सी)जिल्हा माहिती अधिकारी (एन आय सी)mahsho[at]nic[dot]inजिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर02172722782

लोक प्रतिनिधि

नाव पदनाम ईमेल पत्ता दूरध्वनी
डॉ.जयसिध्देश्वर शिवाचार्य महास्वामीजीलोकसभा सदस्य 42-सोलापूर (अ.जा.)9168331319
श्री.रणजितसिंह हिंदुराव नाईक-निंबाळकरलोकसभा सदस्य 43-माढा9592959796
श्री.ओमप्रकाश राजेनिंबाळकरलोकसभा सदस्य 40-उस्मानाबाद
श्री.रणजितसिंह मोहिते-पाटीलविपस
श्री. जयंत दिनकर असगावकरविपस-पुणे विभाग शिक्षकjda9799[at]gmail[dot]com9923152525
श्री.अरुण गणपती लाडविपस-पुणे विभाग पदवीधरarunlad1947[at]gmail[dot]com9860616161
श्री.शिंदे बबनराव विठ्ठलरावविसस-245-माढा02183-233051
श्री.देशमुख सुभाष सुरेशचंद्रविसस-251-दक्षिण सोलापूर0217-2606070
श्री.देशमुख विजय सिद्रामप्पाविसस-248-सोलापूर शहर उत्तर0217-2620291
कु.शिंदे प्रणिती सुशीलकुमारविसस-249-सोलापूर शहर मध्य0217-2311755

उपविभागीय अधिकारी

नाव पदनाम ईमेल पत्ता दूरध्वनी
उपविभागीय अधिकारी सोलापूर 1उपविभागीय अधिकारी सोलापूर 1ssolapur1[dot]rfsol-mh[at]gov[dot]inजिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर02172731009
उपविभागीय अधिकारी सोलापूर 2उपविभागीय अधिकारी सोलापूर 2ssolapur2[dot]rfsol-mh[at]gov[dot]inजिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर02172320385
उपविभागीय अधिकारी पंढरपूरउपविभागीय अधिकारी पंढरपूरspandharpur[dot]rfsol-mh[at]gov[dot]inउपविभागीय कार्यालय पंढरपूर02186223229
उपविभागीय अधिकारी मंगळवेढाउपविभागीय अधिकारी मंगळवेढाsmwedha[dot]rfsol-mh[at]gov[dot]inउपविभागीय कार्यालय मंगळवेढा02188221955
उपविभागीय अधिकारी माढाउपविभागीय अधिकारी माढाsmadha[dot]rfsol-mh[at]gov[dot]inउपविभागीय कार्यालय कुर्डुवाडी माढा02183223261
उपविभागीय अधिकारी माळशिरसउपविभागीय अधिकारी माळशिरसsmalshiras[dot]rfsol-mh[at]gov[dot]inउपविभागीय कार्यालय अकलूज माळशिरस02185223332

तहसिलदार

नाव पदनाम ईमेल पत्ता दूरध्वनी
तहसिलदार उत्तर सोलापूरतहसिलदार उत्तर सोलापूरtnorth[dot]rfsol-mh[at]gov[dot]inतहसिल कार्यालय उत्तर सोलापूर02172731014
तहसिलदार बार्शीतहसिलदार बार्शीtbarshi[dot]rfsol-mh[at]gov[dot]inतहसिल कार्यालय बार्शी02184222213
तहसिलदार दक्षिण सोलापूरतहसिलदार दक्षिण सोलापूरtsouth[dot]rfsol-mh[at]gov[dot]inतहसिल कार्यालय दक्षिण सोलापूर02172731033
तहसिलदार अक्कलकोटतहसिलदार अक्कलकोटtakkalkot[dot]rfsol-mh[at]gov[dot]inतहसिल कार्यालय अक्कलकोट02181220233
तहसिलदार पंढरपूरतहसिलदार पंढरपूरtpandharpur[dot]rfsol-mh[at]gov[dot]inतहसिल कार्यालय पंढरपूर02186223256
तहसिलदार मोहोळतहसिलदार मोहोळtmohol[dot]rfsol-mh[at]gov[dot]inतहसिल कार्यालय मोहोळ02189232234
तहसिलदार मंगळवेढातहसिलदार मंगळवेढाtmwedha[dot]rfsol-mh[at]gov[dot]inतहसील कार्यालय मंगळवेढा02188220241
तहसिलदार सांगोलातहसिलदार सांगोलाtsangola[dot]rfsol-mh[at]gov[dot]inतहसील कार्यालय सांगोला02187220218
तहसिलदार माढातहसिलदार माढाtmadha[dot]rfsol-mh[at]gov[dot]inतहसिल कार्यालय माढा02183234031
तहसिलदार करमाळातहसिलदार करमाळाtkarmala[dot]rfsol-mh[at]gov[dot]inतहसिल कार्यालय करमाळा02182220357

इतर कार्यालय

नाव पदनाम ईमेल पत्ता दूरध्वनी
जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्थाजिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्थामध्यवर्ती इमारत जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर
मुख्य कार्यकारी अधिकारीमुख्य कार्यकारी अधिकारीceosolapur[at]gmail[dot]comजिल्हा परिषद सोलापूर02172625500
प्रधान जिल्हा न्यायाधीशप्रधान जिल्हा न्यायाधीशजिल्हा न्यायालय सोलापूर02172627077
पोलिस आयुक्तपोलिस आयुक्तcpsolapur[at]gmail[dot]comपोलिस आयुक्त कार्यालय कुमठा नाका सोलापूर02172744601
आयुक्त सोलापूर महानगरपालिकाआयुक्त सोलापूर महानगरपालिकासोलापूर महानगरपालिका02172740300
पोलिस अधिक्षकपोलिस अधिक्षकजिल्हाधिकारी कार्यालय आवार सोलापूर02172732001
जिल्हा शल्य चिकीत्सकजिल्हा शल्य चिकीत्सकसरकारी रुग्णालय सोलापूर02172749487
अधीक्षक अभियंता सां बा विअधीक्षक अभियंता सां बा विकुमठा नाका सोलापूर02172601013
उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारीउप प्रादेशिक परिवहन अधिकारीअशोक नगर सोलापूर02172303099
अधिक्षक राज्य उत्पादन शुल्कअधिक्षक राज्य उत्पादन शुल्कडी आर एम कार्यालय जवळ सोलापूर02172312376