बंद करा

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक दिनांक View / Download
अधिक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण 25/05/2023 पहा (237 KB)
जिल्हा – संजय गांधी निराधार योजना 18/05/2023 पहा (8 MB)
साप्रवि-तहसीलदार 16/05/2023 पहा (6 MB)
सहाय्यक संचालक रोजगार 09/05/2023 पहा (379 KB)
उ.वि.अ.क्र. 1, सोलापूर रा.म.क्र. 166 पुरवणी आदेश एस.आर. 02/2020 तिऱ्हे 01/03/2023 पहा (2 MB)
उ.वि.अ.क्र. 1, सोलापूर रा.म.क्र. 166 पुरवणी आदेश एस.आर. 01/2021 बेलाटी 01/03/2023 पहा (3 MB)
उ.वि.अ.क्र. 1, सोलापूर रा.म.क्र. 166 पुरवणी आदेश एस.आर. 02/2019 बेलाटी 01/03/2023 पहा (1 MB)
उ.वि.अ.क्र. 1, सोलापूर रा.म.क्र. 166 पुरवणी आदेश एस.आर. 01/2019 बसवेश्वरनगर 01/03/2023 पहा (2 MB)
उ.वि.अ.क्र. 1, सोलापूर रा.म.क्र. 166 पुरवणी आदेश एस.आर. 02/2018 तिऱ्हे 01/03/2023 पहा (3 MB)
उ.वि.अ.क्र. 1, सोलापूर रा.म.क्र. 166 पुरवणी आदेश एस.आर. 03/2018 हिरज 01/03/2023 पहा (6 MB)