दस्तऐवज

दस्तऐवज
शीर्षक दिनांक डाउनलोड / दुवा
जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व मार्गदर्शन केंद्र 15/05/2019 डाउनलोड(179 KB)
जिल्हा माहीती अधिकारी 04/05/2019 डाउनलोड(9 MB)
जिल्हा परीषद साप्रवि-१ 01/01/2019 डाउनलोड(277 KB)
देवस्थान जमिनी संदर्भात – मा . उच्च न्यायालय, मुंबई 12/07/2018 डाउनलोड(245 KB)
करमाळा – भाग तीन – कब्जेहक्कभाडेपट्टा आदेश 15/09/2018 डाउनलोड(5 MB)
करमाळा – भाग दोन – कब्जेहक्कभाडेपट्टा आदेश 15/09/2018 डाउनलोड(7 MB)
करमाळा – भाग एक – कब्जेहक्कभाडेपट्टा आदेश 15/09/2018 डाउनलोड(7 MB)
उत्तर सोलापूर – भाग दहा – कब्जेहक्कभाडेपट्टा आदेश 15/09/2018 डाउनलोड(4 MB)
उत्तर सोलापूर – भाग नऊ – कब्जेहक्कभाडेपट्टा आदेश 15/09/2018 डाउनलोड(5 MB)
उत्तर सोलापूर – भाग आठ – कब्जेहक्कभाडेपट्टा आदेश 15/09/2018 डाउनलोड(7 MB)