बंद करा

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक दिनांक View / Download
गट क्र. 192/1, वरवडे, तालुका माढा – सूचना आणि प्रकटपत्र 12/09/2023 पहा (829 KB)
जिल्हा पूरवठा अधिकारी 09/08/2023 पहा (1,020 KB)
मा.रा.प.मं.-आस्थापना व प्रशासन 31/07/2023 पहा (2 MB)
उपजिल्हाधिकारी रोहयो 17/07/2023 पहा (6 MB)
रो ह यो शाखा 17/07/2023 पहा (315 KB)
क्र. दोन-उपविभागीय अधिकारी सोलापूर 12/06/2023 पहा (315 KB)
अधिक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण 25/05/2023 पहा (237 KB)
जिल्हा – संजय गांधी निराधार योजना 18/05/2023 पहा (8 MB)
सहाय्यक संचालक रोजगार 09/05/2023 पहा (379 KB)
उ.वि.अ.क्र. 1, सोलापूर रा.म.क्र. 166 पुरवणी आदेश एस.आर. 02/2020 तिऱ्हे 01/03/2023 पहा (2 MB)