बंद करा

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक दिनांक View / Download
उ.वि.अ.क्र. 1, सोलापूर रा.म.क्र. 166 अंतिम आदेश एस.आर. 01/2016 तिऱ्हे 01/03/2023 पहा (7 MB)
उ.वि.अ.क्र. 1, सोलापूर रा.म.क्र. 166 अंतिम आदेश एस.आर. 02/2016 हिरज 01/03/2023 पहा (9 MB)
उ.वि.अ.क्र. 1, सोलापूर रा.म.क्र. 166 अंतिम आदेश एस.आर. 03/2016 बेलाटी 01/03/2023 पहा (7 MB)
ग्रामपंचायत शाखा 07/02/2023 पहा (6 MB)
सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण सोलापूर 06/02/2023 पहा (4 MB)
उप वन संरक्षक सोलापूर 16/01/2023 पहा (5 MB)
उप जिल्हा निवडणुक अधिकारी 19/01/2023 पहा (173 KB)
दक्षिण सोलापूर तहसील कार्यालय 17/01/2023 पहा (8 MB)
मंगळवेढा तहसील कार्यालय 16/01/2023 पहा (8 MB)
भूमि संपादन अधिनियम 2013, अधिसूचना, कलम 11(1) 16/12/2022 पहा (482 KB)