बंद करा

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक दिनांक View / Download
जिल्हा – संजय गांधी योजना 27/09/2022 पहा (7 MB)
तहसीलदार कुळकायदा 27/09/2022 पहा (147 KB)
सामान्य शाखा 19/09/2022 पहा (200 KB)
आस्थापना शाखा 01/07/2022 पहा (599 KB)
सोलापूर जिल्ह्यातील कब्जेहक्काने भाडेपट्टयाने प्रदान आदेश न.भू 2 भाग -5 10/06/2022 पहा (2 MB)
सोलापूर जिल्ह्यातील (ग्रामीण) कब्जेहक्काने /भाडेपट्याने प्रदान जमिन (3ब) आदेश – 2020 10/06/2022 पहा (6 MB)
सोलापूर जिल्ह्यातील (ग्रामीण) कब्जेहक्काने /भाडेपट्याने प्रदान जमिन (3ब) आदेश – 2018 भाग-2 10/06/2022 पहा (8 MB)
सोलापूर जिल्ह्यातील (ग्रामीण) कब्जेहक्काने /भाडेपट्याने प्रदान जमिन (3ब) आदेश – 2019 10/06/2022 पहा (4 MB)
सोलापूर जिल्ह्यातील (ग्रामीण) कब्जेहक्काने /भाडेपट्याने प्रदान जमिन (3ब) आदेश – 2017 10/06/2022 पहा (10 MB)
सोलापूर जिल्ह्यातील (ग्रामीण) कब्जेहक्काने /भाडेपट्याने प्रदान जमिन (3ब) आदेश – 2018 भाग-1 10/06/2022 पहा (5 MB)