बंद करा

नगर परिषद मोहोळ – प्रारूप मतदार यादी

मोहोळ नगरपरिषद, मोहोळ प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्धीकरण

दिनांक १९/०४/२०२१ पासून दिनांक २९/०४/२०२१ पर्यंत

यादी पाहण्यासाठी वार्ड क्रमांकावर क्लिक करा. 

वॉर्ड क्र.1 – भाग 1 वॉर्ड क्र.1 – भाग 2 वॉर्ड क्र.1 – भाग 3 वॉर्ड क्र.2 – भाग 1 वॉर्ड क्र.2 – भाग 2 वॉर्ड क्र.2 – भाग 3
वॉर्ड क्र.2 – भाग 4 वॉर्ड क्र.3 – भाग 1 वॉर्ड क्र.3 – भाग 2 वॉर्ड क्र.3 – भाग 3 वॉर्ड क्र.4 – भाग 1 वॉर्ड क्र.4 – भाग 2
वॉर्ड क्र.4- भाग 3 वॉर्ड क्र.4 – भाग 4 वॉर्ड क्र.5 – भाग 1 वॉर्ड क्र.5 – भाग 2 वॉर्ड क्र.5 – भाग 3 वॉर्ड क्र.6 – भाग 1
वॉर्ड क्र.6 – भाग 2 वॉर्ड क्र.6 – भाग 3 वॉर्ड क्र.7 – भाग 1 वॉर्ड क्र.7 – भाग 2 वॉर्ड क्र.7 – भाग 3 वॉर्ड क्र.7 – भाग 4
वॉर्ड क्र.8 – भाग 1 वॉर्ड क्र.8 – भाग 2 वॉर्ड क्र.8 – भाग 3 वॉर्ड क्र.8 – भाग 4 वॉर्ड क्र.9 – भाग 1 वॉर्ड क्र.9 – भाग 2
वॉर्ड क्र.9 – भाग 3 वॉर्ड क्र.9 – भाग 4 वॉर्ड क्र.10 – भाग 1 वॉर्ड क्र.10 – भाग 2 वॉर्ड क्र.10 – भाग 3 वॉर्ड क्र.10 – भाग 4
वॉर्ड क्र.11 – भाग 1 वॉर्ड क्र.11 – भाग 2 वॉर्ड क्र.11 – भाग 3 वॉर्ड क्र.11 – भाग 4 वॉर्ड क्र.12 – भाग 1 वॉर्ड क्र.12 – भाग 2
वॉर्ड क्र.12 – भाग 3 वॉर्ड क्र.13 – भाग 1 वॉर्ड क्र.13 – भाग 2 वॉर्ड क्र.13 – भाग 3 वॉर्ड क्र.13 – भाग 4 वॉर्ड क्र.14 – भाग 1
वॉर्ड क्र.14 – भाग 2 वॉर्ड क्र.14 – भाग 3 वॉर्ड क्र.15 – भाग 1 वॉर्ड क्र.15 – भाग 2 वॉर्ड क्र.15 – भाग 3 वॉर्ड क्र.16 – भाग 1
वॉर्ड क्र.16 – भाग 2 वॉर्ड क्र.17 – भाग 1 वॉर्ड क्र.17 – भाग 2 वॉर्ड क्र.17 – भाग 3