बंद करा

निवडणुक शाखा

मै भारत हू – हम भारत के मतदाता है – या गाण्यासाठी येथे क्लिक करा

जिल्हा निवडणूक अधिकारी फेसबूक लिंक करिता येथे क्लिक करा

जिल्हा निवडणूक अधिकारी ट्वीटर लिंक करिता येथे क्लिक करा

राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टलला भेट देण्यासाठी तसेच मतदार यादीत नांव शोधण्यासाठी येथे क्लीक करा.

मुख्य निवडणुक अधिकारी महाराष्ट्र यांच्या संकेतस्थळास भेट देण्यासाठी येथे क्लीक करा तसेच मतदार यादीत नांव शोधण्यासाठी येथे क्लीक करा.

मतदान केंद्राची अंतिम यादी-

२४४ करमाळा पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा    

२४५ माढा पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

२४६ बार्शी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

२४७ मोहोळ (अ जा) पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

२४८ सोलापूर शहर उत्तर पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

२४९ सोलापूर शहर मध्य पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा  

२५० अक्कलकोट पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

२५१ सोलापूर दक्षिण पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

२५२ पंढरपूर पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

२५३ सांगोला पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

२५४ माळशिरस (अ जा) पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

 

42 – सोलापूर ( अ जा ) लोकसभा मतदारसंघ – नामनिर्देशन आणि प्रतिज्ञापत्र

1. शिवाजी चंद्रकांत सोनवणे – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा   (प्रतिज्ञापत्र अपूर्ण नोटिस दिली) 

2. गायकवाड राहुल काशीनाथ – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा (प्रतिज्ञापत्र अपूर्ण नोटिस दिली)

३.राम विठ्ठल सातपुते – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा (प्रतिज्ञापत्र अपूर्ण नोटिस दिली)

४. संस्कृती राम सातपुते – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

५. परमेश्वर पांडुरंग गेजगे – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा  (प्रतिज्ञापत्र अपूर्ण नोटिस दिली) 

६. श्रीदेवी जॉन फुलारे – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा (प्रतिज्ञापत्र अपूर्ण नोटिस दिली) 

७. विजयकुमार भगवान उघडे – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा  (प्रतिज्ञापत्र अपूर्ण नोटिस दिली) 

८. विजयकुमार भगवान उघडे – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा (प्रतिज्ञापत्र अपूर्ण नोटिस दिली) 

९. दगडू पंढरीनाथ घोडके – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा (प्रतिज्ञापत्र अपूर्ण नोटिस दिली) 

१०. श्रीविद्या दुर्गादेवी मौलप्पा कुरणे – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा (प्रतिज्ञापत्र अपूर्ण नोटिस दिली) 

११. राहुल दत्तू बनसोडे – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा (प्रतिज्ञापत्र अपूर्ण नोटिस दिली) 

१२. अण्णा सुखदेव मस्के – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा (प्रतिज्ञापत्र अपूर्ण नोटिस दिली) 

१३. रविकांत रेवप्पा बनसोडे – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा (प्रतिज्ञापत्र अपूर्ण नोटिस दिली) 

१४. रविकांत रेवप्पा बनसोडे – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा (प्रतिज्ञापत्र अपूर्ण नोटिस दिली) 

१५. अभिमन्यू भानूदास आठवले – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा

१६. कुमार चंद्रकांत लोंढे – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा

१७. रवी सायन्ना म्हेत्रे – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा

१८. योगेश नागनाथ पवार – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा  

१९. प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे- प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा  

२०. प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे- प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा  

२१. प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे- प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा  

२२. प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे- प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा

२३. मनोहर रेवणसिद्ध कोरे- प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा

२४. कविता दीपक कटकधोंड- प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा

२५.अमोल सुरेश गायकवाड- प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा

२६.गायकवाड राहुल काशीनाथ – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा  

२७.भन्तेनागमुर्ती मौलप्पा कुरणे– प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा   

२८. भन्तेनागमुर्ती मौलप्पा कुरणे– प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा      

२९. अण्णा सुखदेव मस्के – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा    

३०. श्रीविद्या दुर्गादेवी मौलप्पा कुरणे – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा    

३१. दगडू पंढरीनाथ घोडके – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा  

३२. श्रीदेवी जॉन फुलारे – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा  

३३. राम विठ्ठल सातपुते – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा  

३४. राम विठ्ठल सातपुते – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा    

३५. शिवाजी चंद्रकांत सोनवणे – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा      

३६. ॲडव्होकेट विक्रम उत्तम कसबे – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा  

३७. परमेश्वर पांडुरंग गेजगे – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा  

३८. बबलू सिद्राम गायकवाड – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा  

३९. प्रो डॉ अर्जुन गेना ओहोळ – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा  

४०. माहसिद्ध तुकाराम गायकवाड – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा  

४१. माहसिद्ध तुकाराम गायकवाड– प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा  

४२. विजयकुमार भगवान उघडे – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा  

४३. युगंधर चंद्रकांत ठोकळे – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा  

४४. दत्तात्रय विठ्ठल थोरात– प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा  

४५. दत्तात्रय विठ्ठल थोरात – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा  

४६. दत्तात्रय विठ्ठल थोरात – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा  

४७. सुदर्शन रायचंद खंदारे – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा    

४८. सचिन शाहू मस्के – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा    

४९. रमेश भीमराव शिखरे – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा  

५०. कृष्णा नागनाथ भिसे – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा  

५१. प्रमोद रामचंद्र गायकवाड – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा  

५२. चंद्रकांत माणिक व्हनकडे – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा  

५३. रविकांत रेवप्पा बनसोडे– प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा         

५४. प्रो. डॉ सुभाष खंडेराव गायकवाड– प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी – येथे क्लिक करा         

५५. सुनिलकुमार तुकाराम शिंदे– प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी – येथे क्लिक करा  

५६.भारत हणमंतू कंदकुरे– प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी – येथे क्लिक करा    

५७. राम विठ्ठल सातपुते – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा  

५८. आतिष मोहन बनसोडे – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा  

५९. मल्हारी गुलाब पाटोळे – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा  

६०. गायकवाड शिवनिगप्पा बाबू – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा  

६१. राजशेखर चंद्रशेखर कंदलगावकर– प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा  

 

 

अधिक महितीसाठी कृपया https://affidavit.eci.gov.in/ ला भेट द्या आणि ECI-KYC app डाऊनलोड करा.

43  – माढा  लोकसभा मतदारसंघ – नामनिर्देशन आणि प्रतिज्ञापत्र

1. रमेश नागनाथ बारसकर – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

2. रामचंद्र मायप्‍पा घुटूकडे – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

३.रणजीतसिंह हिंदूराव नाईक निंबाळकर – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा

४.संतोष बाळासाहेब बिचुकले – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा

५.भाऊसाहेब सुखदेव लिगाडे – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा

६.गणेश अशोक चौगुले – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा

७.मोहिते पाटील विजयसिंह शंकरराव – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा

८.मोहिते पाटील विजयसिंह शंकरराव – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा

९.मोहिते पाटील विजयसिंह शंकरराव – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा

१०.मोहिते पाटील धैर्यशील राजसिंह – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा

११.मोहिते पाटील धैर्यशील राजसिंह – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा

१२.मोहिते पाटील धैर्यशील राजसिंह – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा  

१३.नारायण तातोबा काळेल – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा

१४.गिरीश प्रभाकर शेटे– प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा

१५.शाहजहान पैगंबर शेख– प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा

१६.मोरे रोहित रामकृष्ण– प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा

१७.मोरे रोहित रामकृष्ण – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा

१८.अशोक ज्ञानदेव वाघमोडे– प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा

१९.काशीनाथ किसान देवकते – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा

२०.अमोल मधुकर करडे – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा

२१.नंदू संभाजी मोरे – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा

२२.नंदू संभाजी मोरे – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा

२३.अनिल भगवान शेडगे – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा

२४.नानासाहेब रामहरी यादव – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा

२५.सावंत राहुल शशिकांत– प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा  

२६. मोहिते पाटील विजयसिंह शंकरराव – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा

२७. मोहिते पाटील विजयसिंह शंकरराव – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा

२८. मोहिते पाटील विजयसिंह शंकरराव – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा

२९. मोहिते पाटील विजयसिंह शंकरराव – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा

३०. रणजीतसिंह हिंदूराव नाईक निंबाळकर – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा

३१. रणजीतसिंह हिंदूराव नाईक निंबाळकर – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा

३२. रणजीतसिंह हिंदूराव नाईक निंबाळकर – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा

३३. खरात संदीप जनार्दन– प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा

३४. खरात संदीप जनार्दन– प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा

३५. रमेश नागनाथ बारसकर– प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा  

३६. विनोद दिलीप सितापुरे– प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा

३७. हक्के लक्ष्मण सोपान– प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा

३८. नवनाथ बिरा मदने– प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा

३९. दादा विश्वनाथ लोखंडे– प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा

४०. किरण तानाजी साठे – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा   

४१. मनोज मधुकर अनपट – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा  

४२. धनाजी श्रीपती मस्के – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा  

४३. रमेश नागनाथ बारसकर– प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा   

४४. स्वरुपकुमार दादासाहेब जानकर – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा  

४५. अवरे सिद्धेश्वर भारत – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा  

४६. अवरे सिद्धेश्वर भारत – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा

४७. गणपत परमेश्वर भोसले – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा  

४८. डॉ. नितीन सोपानराव वाघे – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा  

४९. ॲडव्होकेट सचिन लक्ष्मण देशमुख– प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा 

५०. नागेश अंकुश हुलगे – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा

५१. ॲडव्होकेट जोरे सचिन भास्कर – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा       

५२. रामचंद्र केशव गायकवाड – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा

५३. हणमंत नारायण माने – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा

५४. गोपाल यशवंत जाधव – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा

५५. सरडे गणेश नवनाथ – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा   

५६. रशीद इस्माईल शेख – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा

५७. सत्यवान विजय ओंबसे – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा

५८. बळिराम सुखदेव मोरे – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा

५९. सीताराम विठ्ठल रणदिवे– प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा  

६०. गणेश अशोक चौगुले – प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा

६१. भाऊसाहेब सुखदेव लिगाडे– प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी- येथे क्लिक करा     

 

अधिक महितीसाठी कृपया https://affidavit.eci.gov.in/ ला भेट द्या आणि ECI-KYC app डाऊनलोड करा.

अधिक महितीसाठी संपर्क साधा – उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांचे कार्यालय, जुने जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिद्धेश्वर पेठ, सोलापूर – 413001 दूरध्वनी क्र. 0217-2731005