बंद करा

निवास (हॉटेल / रिसॉर्ट / धर्मशाळा)

सोलापूर
अ क्र नाव पत्ता संपर्क
 1  बालाजी सरोवर प्रिमियर    आसरा चौक मजरेवाडी होटगी रोड सोलापूर    0217 – 2604604
 2  हॉटेल सूर्या एक्झिक्युटिव    मुरारजी पेठ सोलापूर   0217 – 272980/1/2
 3  हॉटेल शिवपार्वती इंटरनॅशनल    लकी चौक गोल्ड फिंच पेठ सोलापूर    9552300903
 4  हॉटेल सिटि पार्क    मुरारजी पेठ चार हुतात्मा चौक सोलापूर    0217 – 2729791 
 5  हॉटेल श्री कमल इंटरनॅशनल     रेल्वे लाइन्स मयोर्स बंगलो जवळ सोलापूर    0217 – 2331260
 6  हॉटेल ऐश्वर्या    मुरारजी पेठ सरस्वती चौक जवळ सोलापूर    09921339560
 7   हॉटेल ध्रुव    रेल्वे लाइन्स सोलापूर    9152764935
 8  हॉटेल लोटस    दक्षिण सदर बझार व्ही आय पी रोड सोलापूर     0217 – 2311999
 9   हॉटेल साईप्रसाद एक्झिक्युटिव    रेल्वे लाइन्स रामलाल चौक सोलापूर    0217 – 2624399
 10   हॉटेल रितेश   गोल्ड फिंच पेठ सावरकर मैदान सोलापूर    0217 – 2622383
 11   हॉटेल सेंटर पॉइंट    सात रस्ता सोलापूर    0217 – 2318200
 12   हॉटेल नमन     रेल्वे लाइन्स नवल पेट्रोल पंप जवळ सोलापूर    0217 – 2324444
अक्कलकोट 
अ क्र नाव पत्ता संपर्क
  1   भक्त निवास    समर्थ मंदिर जवळ गाणगापूर रोड अक्कलकोट    02181-221909
  2   श्री स्वामी कृपा सदन    अ-1 चौक स्टेशन रोड अक्कलकोट    9822801783
  3   हॉटेल विकास    बस स्टँड जवळ न्यू पॅलेस रोड अक्कलकोट    021781-221828
पंढरपूर
अक्र नाव  पत्ता  संपर्क 
 1   एम टी डी सी भक्त निवास   रेल्वे स्टेशन मंगळवेढा रोड पंढरपूर    02186-216115
 2   वेदान्त भक्त निवास   पाटील हॉस्पिटल जवळ भक्ति मार्ग पंढरपूर   02186-216114
 3   वीडियोकॉन भक्त निवास   पाटील हॉस्पिटल जवळ भक्ति मार्ग पंढरपूर   02186-216114
 4   हॉटेल ऐश्वर्या   एस टी स्टँड जवळ पंढरपूर   02186-224450
 5   हॉटेल शमियाना   स्टेशन रोड भोसले नगर पंढरपूर   02186-222411
 6   हॉटेल विठ्ठल इन   जुना बस स्टँड पंढरपूर   9420226363