बंद करा

प्रशासकीय रचना

जिल्ह्याचे प्रशासन,  जिल्हाधिकारी कार्यालय, आयुक्त महानगरपालीका, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधिक्षक (ग्रामीण), जिल्हा परीषद या कार्यालयामध्ये विभागले आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाविषयी मेनुमध्ये विस्तृतपणे माहीती दिलेली आहे.