बंद करा

मतदारसंघ

सोलापूर जिल्ह्यात 11 विधानसभा मतदारसंघ आहेत.

 • 244- करमाळा
 • 245- माढा
 • 246- बार्शी
 • 247- मोहोळ (अ.जा.)
 • 248- सोलापूर शहर उत्तर
 • 249- सोलापूर शहर मध्य
 • 250- अक्कलकोट
 • 251- दक्षिण सोलापूर
 • 252- पंढरपूर
 • 253- सांगोला
 • 254- माळशिरस (अ.जा.)

सोलापूर जिल्हा हा तीन लोकसभा मतदार संघामध्ये विभागला गेला आहे.

 • 42- सोलापूर (अ.जा.)- यामध्ये 247- मोहोळ (अ.जा.), 248- सोलापूर शहर उत्तर, 249- सोलापूर शहर मध्य, 250- अक्कलकोट, 251- दक्षिण सोलापूर, 252- पंढरपूर हे विधानसभा मतदारसंघ येतात.
 • 43- माढा यामध्ये 244- करमाळा, 245- माढा, 253- सांगोला, 254- माळशिरस (अ.जा.), 255- फलटण (अ.जा.) (सातारा जिल्हा) हे विधानसभा मतदारसंघ येतात.
 • 40- उस्मानाबाद यामध्ये फक्त 246- बार्शी हा विधानसभा मतदारसंघ येतो.

अधिक ….(पीडीएफ 363 केबी)