बंद करा

सार्वजनिक सुविधा

  • टपाल
  • नगरपालिका
  • बँका
  • महाविद्यालय / विद्यापीठ
  • रुग्णालये
  • शासकीय विश्राम गृह

टपाल

पोस्ट मास्टर पंढरपूर टपाल कार्यालय

पंढरपूर

दूरध्वनी : 02186223410

पोस्ट मास्टर प्रधान टपाल कार्यालय

रेल्वे स्टेशन जवळ सोलापूर

दूरध्वनी : 02172621147

नगरपालिका

अक्कलकोट नगर परिषद

अक्कलकोट नगर परिषद

ईमेल : comcakkalkot123[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 021812200243

करमाळा नगर परिषद

करमाळा नगर परिषद

ईमेल : comckarmala[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02182220315

कुर्डुवाडी नगर परिषद

कुर्डुवाडी नगर परिषद

ईमेल : comckurduwadi[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02183223272

दुधनी नगर परिषद

दुधनी नगर परिषद

ईमेल : codudhani2012[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02181256424

पंढरपूर नगर परिषद

पंढरपूर नगर परिषद

ईमेल : comcpandharpur[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02186223013

बार्शी नगर परिषद

बार्शी नगर परिषद

ईमेल : bnpbarshi[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02184222218

बँका

आंध्रा बँक

भद्रावती पेठ सोलापूर

ईमेल : bm0547[at]andhrabank[dot]co[dot]in
दूरध्वनी : 02172726221

आय डी बी आय बँक

दमाणी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दत्त चौक सोलापूर

ईमेल : gururaj[dot]deshpande[at]idbi[dot]co[dot]in
दूरध्वनी : 02172726958

आलाहाबाद बँक

पूर्व मंगळवार पेठ सोलापूर

ईमेल : br[dot]solapur[at]allahabadbank[dot]in
दूरध्वनी : 02172325024

इंडियन ओवरसिस बँक

पांजरापोळ चौक बुधवार पेठ सोलापूर

ईमेल : sholapurbr[at]mumnsco[dot]iobnet[dot]co[dot]in
दूरध्वनी : 02172328168

इंडियन बँक

नवी पेठ सोलापूर

ईमेल : solapur[at]indianbank[dot]co[dot]in
दूरध्वनी : 02172319191

ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स

रेल्वे लाइन्स सोलापूर

ईमेल : bm1326[at]obc[dot]co[dot]in
दूरध्वनी : 02172310325

महाविद्यालय / विद्यापीठ

ए जी पाटील इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलजी

18/2/2अ/2 प्रताप नगर एस आर पी कॅम्प सोलापूर

ईमेल : contact[at]agpit[dot]edu[dot]in
दूरध्वनी : 021723424499

एन बी नवले सिंहगड कॉलेज ऑफ इंजिनीरिंग

सोलापूर पुणे राष्ट्रीय महामार्ग केगाव सोलापूर

ईमेल : principal[dot]nbnscoe[at]spspm[dot]org
दूरध्वनी : 02172500610

एस एस एम एस कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर

एस आर नं 63/1अ एफ पी न 34 उजनी कॉलनी कुमठा नाका सोलापूर

दूरध्वनी : 02172603950

एस के एन सिंहगड कॉलेज ऑफ इंजिनीरिंग

मु पो कोर्ती पंढरपूर

दूरध्वनी : 02186250146

कर्मयोगी इंजिनीरिंग कॉलेज शेळवे

गट नं 124,125 मु पो शेळवे पंढरपूर

ईमेल : kecmailbox[at]rediff[dot]com
दूरध्वनी : 02186250300

कॉलेज ऑफ इंजिनीरिंग

पी बी 54 गोपालपूर रंजनी रोड पंढरपूर

ईमेल : coe[at]sveri[dot]ac[dot]in

रुग्णालये

अश्विनी सहकारी रुग्णालय

उत्तर सदर बझार सोलापूर

दूरध्वनी : 02172319900

एस पी इंस्टीट्यूट ऑफ नुरो सायन्स

रामवाडी रोड रेल्वे स्टेशन जवळ मोदीखाना सोलापूर

दूरध्वनी : 02172382444

यशोधरा सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल

जिल्हा परिषद जवळ सिद्धेश्वर पेठ सोलापूर

दूरध्वनी : 02172323001

युनिक हॉस्पिटल

फौजदार चावडी जवळ दक्षिण कसबा सोलापूर

दूरध्वनी : 02172323211

श्री मार्कंडेय सोलापूर सहकारी रुग्णालय

पाच्या पेठ पुलगम शोरूम जवळ सोलापूर

दूरध्वनी : 02172620820

सरकारी रुग्णालय

सिव्हिल चौक सोलापूर

दूरध्वनी : 02172749487

शासकीय विश्राम गृह

शासकीय विश्राम गृह अकलूज

अकलूज

दूरध्वनी : 02185222749

शासकीय विश्राम गृह अक्कलकोट

स्टेशन रोड अक्कलकोट

दूरध्वनी : 02172312310

शासकीय विश्राम गृह करमाळा

करमाळा

दूरध्वनी : 227490

शासकीय विश्राम गृह कुर्डूवाडी

बार्शी रोड

दूरध्वनी : 02183223363

शासकीय विश्राम गृह बार्शी

जामगाव रोड बार्शी

दूरध्वनी : 02184222750

शासकीय विश्राम गृह माढा

माढा

दूरध्वनी : 02183223363