बंद करा

सार्वजनिक सुविधा

टपाल

पोस्ट मास्टर पंढरपूर टपाल कार्यालय

पंढरपूर

दूरध्वनी : 02186223410

पोस्ट मास्टर प्रधान टपाल कार्यालय

रेल्वे स्टेशन जवळ सोलापूर

दूरध्वनी : 02172621147

नगरपालिका

अक्कलकोट नगर परिषद

अक्कलकोट नगर परिषद

ईमेल : comcakkalkot123[at]gmail[dot]com
वेबसाइट दुवा : http://akkalkotmahaulb.maharashtra.gov.in/
Pincode: 413216

करमाळा नगर परिषद

करमाळा नगर परिषद

ईमेल : comckarmala[at]gmail[dot]com
वेबसाइट दुवा : http://karmalamahaulb.maharashtra.gov.in/
Pincode: 413203

कुर्डुवाडी नगर परिषद

कुर्डुवाडी नगर परिषद

ईमेल : comckurduwadi[at]gmail[dot]com
वेबसाइट दुवा : http://kurduwadimahaulb.maharashtra.gov.in/
Pincode: 413208

दुधनी नगर परिषद

दुधनी नगर परिषद

ईमेल : codudhani2012[at]gmail[dot]com
वेबसाइट दुवा : http://dudhanimahaulb.maharashtra.gov.in/
Pincode: 413220

पंढरपूर नगर परिषद

पंढरपूर नगर परिषद

ईमेल : comcpandharpur[at]gmail[dot]com
वेबसाइट दुवा : http://pandharpurmahaulb.maharashtra.gov.in/
Pincode: 413304

बार्शी नगर परिषद

बार्शी नगर परिषद

ईमेल : bnpbarshi[at]gmail[dot]com
वेबसाइट दुवा : http://barshimahaulb.maharashtra.gov.in/
Pincode: 413401

बँका

आंध्रा बँक

भद्रावती पेठ सोलापूर

ईमेल : bm0547[at]andhrabank[dot]co[dot]in
दूरध्वनी : 02172726221

आय डी बी आय बँक

दमाणी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दत्त चौक सोलापूर

ईमेल : gururaj[dot]deshpande[at]idbi[dot]co[dot]in
दूरध्वनी : 02172726958

आलाहाबाद बँक

पूर्व मंगळवार पेठ सोलापूर

ईमेल : br[dot]solapur[at]allahabadbank[dot]in
दूरध्वनी : 02172325024

इंडियन ओवरसिस बँक

पांजरापोळ चौक बुधवार पेठ सोलापूर

ईमेल : sholapurbr[at]mumnsco[dot]iobnet[dot]co[dot]in
दूरध्वनी : 02172328168

इंडियन बँक

नवी पेठ सोलापूर

ईमेल : solapur[at]indianbank[dot]co[dot]in
दूरध्वनी : 02172319191

ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स

रेल्वे लाइन्स सोलापूर

ईमेल : bm1326[at]obc[dot]co[dot]in
दूरध्वनी : 02172310325

महाविद्यालय / विद्यापीठ

अर्धनारी नटेश्वर महाविद्यालय

वेळापुर

ईमेल : ancvelapur[at]yahoo[dot]in
दूरध्वनी : 02185245609

आर्ट्स अँड कॉमर्स कॉलेज

माढा

ईमेल : accmadha[at]yahoo[dot]com
दूरध्वनी : 02183234026

इन्स्टिटयूट ऑफ कम्प्युटर अँड मॅनेजमेंट स्टडीज

पंढरपूर

ईमेल : svipe2009[at]yahoo[dot]co[dot]in
दूरध्वनी : 02186232232

उमा महाविद्यालय

32 दत्त नगर कराड नगर पंढरपूर

ईमेल : umamaha[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 02186227171

उमा शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय

32 दत्त नगर कराड रोड पंढरपूर

ईमेल : umabed1[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 02186225500

ए आर बुर्ला महिला वरीष्ठ महाविद्यालय

213 साखर पेठ सोलापूर

ईमेल : arburla[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02172743908

रुग्णालये

अंबिका हॉस्पिटल

सोलापूर

दूरध्वनी : 02172624066

अजलाकर भीमराव हॉस्पिटल

कचेरी रोड सांगोला

दूरध्वनी : 9423334639

अनंत पाटील हॉस्पिटल

बायपास रोड अक्कलकोट

अभय क्लिनिक

अकलूज

दूरध्वनी : 7875449889

अमोल रूपनर हॉस्पिटल

विसंगी, पंढरपूर

दूरध्वनी : 9970822696

अलाट हॉस्पिटल

गुरसाळे, पंढरपूर

दूरध्वनी : 9822978939

शासकीय विश्राम गृह

शासकीय विश्राम गृह अकलूज

अकलूज

दूरध्वनी : 02185222749

शासकीय विश्राम गृह अक्कलकोट

स्टेशन रोड अक्कलकोट

दूरध्वनी : 02172312310

शासकीय विश्राम गृह करमाळा

करमाळा

दूरध्वनी : 227490

शासकीय विश्राम गृह कुर्डूवाडी

बार्शी रोड

दूरध्वनी : 02183223363

शासकीय विश्राम गृह बार्शी

जामगाव रोड बार्शी

दूरध्वनी : 02184222750

शासकीय विश्राम गृह माढा

माढा

दूरध्वनी : 02183223363