बंद करा

हेल्पलाईन

अ.क्र. विभाग दुरध्वनी क्र.
 1  नागरीकांचा कॉल सेंटर  155300
 2  बाल हेल्पलाईन  1098
 3  महिला मदत क्रमांक  1091
 4  गुन्हा थांबवणारे  1090
 5  बचाव आणी मदत  1070
 6  रुग्णवाहिका  102, 108
 7  हवाई अपघात  1071
 8  रेलवे अपघात  1072
 9  रस्ते अपघात  1073
 10  शेतकरी मदत  1551
 11  एन आय इ एल आय टी विध्यार्थी  1800-11-6511
 12  भारत निवडणूक आयोग  1950
 13  आधार  1947,1800-180-1947
 14  नेत्रदान  1919
 15  राष्ट्रीय ग्राहक मंच  1800-11-4000
 16  सर्वात-एक तातडीचे नंबर  112
 17  भूकंप  1092
 18  एन आय सी सेवा पटल  1800-111-555