बंद करा

जिल्हा प्रशासन

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

जिल्हा प्रशासन
परिचय चित्र नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी फॅक्स पत्ता
छायाचित्र उपलब्ध नाही जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी collector[dot]solapur[at]maharashtra[dot]gov[dot]in 02172731000 02172621120 पहिला मजला जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर
छायाचित्र उपलब्ध नाही अप्पर जिल्हाधिकारी अप्पर जिल्हाधिकारी addlcoll[dot]rfsol-mh[at]gov[dot]in 02172731000 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर
छायाचित्र उपलब्ध नाही निवासी उपजिल्हाधिकारी निवासी उपजिल्हाधिकारी rdc[dot]rfsol-mh[at]gov[dot]in 02172731002 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर
छायाचित्र उपलब्ध नाही उपजिल्हाधिकारी महसूल उपजिल्हाधिकारी महसूल dycrev[dot]rfsol-mh[at]gov[dot]in 02172731011 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर
छायाचित्र उपलब्ध नाही जिल्हा पुरवठा अधिकारी जिल्हा पुरवठा अधिकारी supply[dot]rfsol-mh[at]gov[dot]in 02172731004 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर
छायाचित्र उपलब्ध नाही जिल्हा नियोजन अधिकारी जिल्हा नियोजन अधिकारी dpoplan[dot]rfsol-mh[at]gov[dot]in 02172731005 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर
छायाचित्र उपलब्ध नाही जिल्हा निवडणूक अधिकारी जिल्हा निवडणूक अधिकारी dydeo[dot]rfsol-mh[at]gov[dot]in 02172731005 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर
छायाचित्र उपलब्ध नाही अन्नधान्य वितरण अधिकारी अन्नधान्य वितरण अधिकारी fdo[dot]rfsol-mh[at]nic[dot]in 02172731005 जिल्हाधिकारी कार्यालय संकुल सोलापूर
छायाचित्र उपलब्ध नाही जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी dro[dot]rfsol-mh[at]gov[dot]in 02172731007 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर
छायाचित्र उपलब्ध नाही उपजिल्हाधिकारी रोहयो उपजिल्हाधिकारी रोहयो dycegs[dot]rfsol-mh[at]gov[dot]in 02172731006 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर