बंद करा

लोक प्रतिनिधि

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

लोक प्रतिनिधि
परिचय चित्र नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी फॅक्स पत्ता
छायाचित्र उपलब्ध नाही डॉ.जयसिध्देश्वर शिवाचार्य महास्वामीजी लोकसभा सदस्य 42-सोलापूर (अ.जा.) 9168331319
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री.रणजितसिंह हिंदुराव नाईक-निंबाळकर लोकसभा सदस्य 43-माढा 9592959796
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री.ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर लोकसभा सदस्य 40-उस्मानाबाद
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री.रणजितसिंह मोहिते-पाटील विपस
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. जयंत दिनकर असगावकर विपस-पुणे विभाग शिक्षक jda9799[at]gmail[dot]com 9923152525
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री.अरुण गणपती लाड विपस-पुणे विभाग पदवीधर arunlad1947[at]gmail[dot]com 9860616161
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री.शिंदे बबनराव विठ्ठलराव विसस-245-माढा 02183-233051
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री.देशमुख सुभाष सुरेशचंद्र विसस-251-दक्षिण सोलापूर 0217-2606070
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री.देशमुख विजय सिद्रामप्पा विसस-248-सोलापूर शहर उत्तर 0217-2620291
छायाचित्र उपलब्ध नाही कु.शिंदे प्रणिती सुशीलकुमार विसस-249-सोलापूर शहर मध्य 0217-2311755