बंद करा

भू संपादन

Filter Document category wise

फिल्टर

भू संपादन
शीर्षक दिनांक View / Download
गट क्र. 192/1, वरवडे, तालुका माढा – सूचना आणि प्रकटपत्र 12/09/2023 पहा (829 KB)
उ.वि.अ.क्र. 1, सोलापूर रा.म.क्र. 166 पुरवणी आदेश एस.आर. 02/2020 तिऱ्हे 01/03/2023 पहा (2 MB)
उ.वि.अ.क्र. 1, सोलापूर रा.म.क्र. 166 पुरवणी आदेश एस.आर. 01/2021 बेलाटी 01/03/2023 पहा (3 MB)
उ.वि.अ.क्र. 1, सोलापूर रा.म.क्र. 166 पुरवणी आदेश एस.आर. 02/2019 बेलाटी 01/03/2023 पहा (1 MB)
उ.वि.अ.क्र. 1, सोलापूर रा.म.क्र. 166 पुरवणी आदेश एस.आर. 01/2019 बसवेश्वरनगर 01/03/2023 पहा (2 MB)
उ.वि.अ.क्र. 1, सोलापूर रा.म.क्र. 166 पुरवणी आदेश एस.आर. 02/2018 तिऱ्हे 01/03/2023 पहा (3 MB)
उ.वि.अ.क्र. 1, सोलापूर रा.म.क्र. 166 पुरवणी आदेश एस.आर. 03/2018 हिरज 01/03/2023 पहा (6 MB)
उ.वि.अ.क्र. 1, सोलापूर रा.म.क्र. 166 पुरवणी आदेश एस.आर. 05/2018 बसवेश्वरनगर 01/03/2023 पहा (5 MB)
उ.वि.अ.क्र. 1, सोलापूर रा.म.क्र. 166 पुरवणी आदेश एस.आर. 04/2018 बेलाटी 01/03/2023 पहा (4 MB)
उ.वि.अ.क्र. 1, सोलापूर रा.म.क्र. 166 अंतिम आदेश एस.आर. 04/2016 बसवेश्वरनगर 01/03/2023 पहा (8 MB)