बंद करा

भू संपादन

Filter Document category wise

फिल्टर

भू संपादन
शीर्षक दिनांक View / Download
भूसंपादन अधिसूचना – फ्लाय ओवर – जुना पूना नका ते पत्रकार भवन 07/03/2022 पहा (1 MB)
अधिसूचना – शिंगोर्णी – पा.त.9, ता.माळशिरस 22/02/2022 पहा (2 MB)
अधिसूचना – शिंगोर्णी – पा.त.8, ता.माळशिरस 22/02/2022 पहा (2 MB)
जामगाव नवीन कायदा 2013 मधील कलम 11 अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना 18/01/2022 पहा (2 MB)
इंचगाव नवीन कायदा 2013 मधील कलम 11 अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना 03/12/2021 पहा (2 MB)
पाझर तलाव हातिद (रामोशी लवण ) ता.सांगोला येथील अंतिम अतिरिक्त पुरक निवाडा 15/11/2021 पहा (2 MB)
झरे-खडकेवाडी-एसआर-15.19 कलम 19(1) ची अधिसुचना 25/06/2021 पहा (110 KB)
वंजारवाडी-एसआर-14.19 कलम 19(1) ची अधिसुचना 25/06/2021 पहा (133 KB)
वंजारवाडी-एसआर-5.19 कलम 19(1) ची अधिसुचना 25/06/2021 पहा (133 KB)
शेडशिंगे-एसआर-5.20 कलम 19(1) ची अधिसुचना 25/06/2021 पहा (123 KB)