बंद करा

भू संपादन

Filter Document category wise

फिल्टर

भू संपादन
शीर्षक दिनांक View / Download
झरे-एसआर-24.17 कलम 19(1) ची अधिसुचना 25/06/2021 पहा (111 KB)
झरे-एसआर-23.17 कलम 19(1) ची अधिसुचना 25/06/2021 पहा (105 KB)
मौजे विहाळ ता. करमाळा-येथील साठवण तलाव-अंतीम निवाडा 10/06/2021 पहा (1 MB)
मौजे झरे ता. करमाळा-कुकडी डावा कालवा लघुवितरीका क्र 91 (कि. मी. 1 ते 3)-अंतीम निवाडा 10/06/2021 पहा (2 MB)
मौजे उमरड ता. करमाळा-पाझर तलाव उमरड 2/18 अंतीम निवाडा 05/06/2021 पहा (1 MB)
मौजे निंभोरे ता. करमाळा-साठवण तलाव निंभोरे अंतीम निवाडा 05/06/2021 पहा (1 MB)
मौजे सौंदे ता. करमाळा-साठवण तलाव सौंदे अंतीम निवाडा 05/06/2021 पहा (1 MB)
मौजे पोंधवडी ता. करमाळा-साठवण तलाव पोंधवडी अंतीम निवाडा 05/06/2021 पहा (963 KB)
मौजे कंदर ता. करमाळा-साठवण तलाव पोंधवडी अंतीम निवाडा 05/06/2021 पहा (915 KB)
मौजे विठ्ठलवाडी ता. माढा-साठवण तलाव विठ्ठलवाडी अंतीम निवाडा 05/06/2021 पहा (1,014 KB)