बंद करा

माहितीचा अधिकार - इतर कार्यालये

Filter Document category wise

फिल्टर

माहितीचा अधिकार - इतर कार्यालये
शीर्षक दिनांक View / Download
जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 15/09/2022 पहा (602 KB)
मा.रा.प.मं.-आस्थापना व प्रशासन 02/02/2021 पहा (1 MB)
मा.रा.प.मं.विभागीय लेख शाखा 13/01/2020 पहा (2 MB)
जिल्हा माहीती अधिकारी 04/05/2019 पहा (9 MB)
जिल्हा परीषद साप्रवि-१ 24/01/2019 पहा (9 MB)
पोलीस आयुक्त 01/04/2018 पहा (167 KB)
बांधकाम विभाग क्र. दोन जिल्हा परिषद 01/04/2018 पहा (184 KB)
सह आयुक्त विक्रीकर (वॅट प्रशासन) 01/01/2020 पहा (467 KB)
सहाय्यक आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन 01/04/2018 पहा (406 KB)
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ 14/07/2019 पहा (2 MB)