बंद करा

माहितीचा अधिकार - इतर कार्यालये

Filter Document category wise

फिल्टर

माहितीचा अधिकार - इतर कार्यालये
शीर्षक दिनांक View / Download
सोलापूर पाठबंधारे विभाग 01/04/2024 पहा (2 MB)
जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 23/01/2024 पहा (939 KB)
जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी सोलापूर 08/11/2023 पहा (1 MB)
मा.रा.प.मं.-आस्थापना व प्रशासन 31/07/2023 पहा (2 MB)
अधिक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण 25/05/2023 पहा (237 KB)
सहाय्यक संचालक रोजगार 09/05/2023 पहा (379 KB)
सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण सोलापूर 06/02/2023 पहा (4 MB)
उप वन संरक्षक सोलापूर 16/01/2023 पहा (5 MB)
मा.रा.प.मं.विभागीय लेख शाखा 13/01/2020 पहा (2 MB)
जिल्हा माहीती अधिकारी 04/05/2019 पहा (9 MB)