माहितीचा अधिकार - इतर कार्यालये

माहितीचा अधिकार - इतर कार्यालये
शीर्षक दिनांक डाउनलोड / दुवा
जिल्हा माहीती अधिकारी 04/05/2019 डाउनलोड(9 MB)
जिल्हा परीषद साप्रवि-१ 01/01/2019 डाउनलोड(277 KB)
पोलीस आयुक्त 01/04/2018 डाउनलोड(167 KB)
बांधकाम विभाग क्र. दोन जिल्हा परिषद 01/04/2018 डाउनलोड(184 KB)
सह आयुक्त विक्रीकर (वॅट प्रशासन) 01/04/2018 डाउनलोड(303 KB)
सहाय्यक आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन 01/04/2018 डाउनलोड(406 KB)
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ 01/01/2019 डाउनलोड(2 MB)
राष्ट्रीय बाल कामगार प्रकल्प 01/04/2018 डाउनलोड(421 KB)
सहाय्यक संचालक नगर रचना 01/01/2019 डाउनलोड(506 KB)
जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 01/04/2018 डाउनलोड(208 KB)