माहितीचा अधिकार - इतर कार्यालये

माहितीचा अधिकार - इतर कार्यालये
शीर्षक दिनांक View / Download
जिल्हा माहीती अधिकारी 04/05/2019 पहा (9 MB)
जिल्हा परीषद साप्रवि-१ 01/01/2019 पहा (277 KB)
पोलीस आयुक्त 01/04/2018 पहा (167 KB)
बांधकाम विभाग क्र. दोन जिल्हा परिषद 01/04/2018 पहा (184 KB)
सह आयुक्त विक्रीकर (वॅट प्रशासन) 01/04/2018 पहा (303 KB)
सहाय्यक आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन 01/04/2018 पहा (406 KB)
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ 01/07/2019 पहा (1 MB)
राष्ट्रीय बाल कामगार प्रकल्प 01/04/2018 पहा (421 KB)
सहाय्यक संचालक नगर रचना 01/01/2019 पहा (506 KB)
जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 01/04/2018 पहा (208 KB)