बंद करा

माहितीचा अधिकार - इतर कार्यालये

Filter Document category wise

फिल्टर

माहितीचा अधिकार - इतर कार्यालये
शीर्षक दिनांक View / Download
सह आयुक्त विक्रीकर (वॅट प्रशासन) 01/01/2020 पहा (467 KB)
सहाय्यक आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन 01/04/2018 पहा (406 KB)
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ 14/07/2019 पहा (2 MB)
राष्ट्रीय बाल कामगार प्रकल्प 01/04/2018 पहा (421 KB)
सहाय्यक संचालक नगर रचना 01/01/2019 पहा (506 KB)
भिमा विकास विभाग क्र.दोन 01/09/2019 पहा (5 MB)
सह जिल्हा निबंधक 31/07/2018 पहा (1 MB)
सहाय्यक संचालक रोजगार 01/04/2018 पहा (190 KB)
जिल्हा सांखीकी अधिकारी 01/01/2021 पहा (131 KB)
राज्य उत्पादन शुल्क 29/10/2021 पहा (1 MB)