बंद करा

माहितीचा अधिकार - जिल्हाधिकारी कार्यालय

दस्तऐवज श्रेणीनुसार शोधा

शोध

शीर्षक दिनांक डाउनलोड / दुवा
अप्पर जिल्हाधिकारी 01/04/2018 डाउनलोड(281 KB)
समन्वय-विशेष भूसंपादन अधिकारी 01/04/2018 डाउनलोड(230 KB)
क्र. एक-विशेष भूसंपादन अधिकारी 01/04/2018 डाउनलोड(279 KB)
क्र.अकरा-विशेष भूसंपादन अधिकारी 01/04/2018 डाउनलोड(7 MB)
अन्नधान्न वितरण अधिकारी 01/04/2018 डाउनलोड(263 KB)
उप जिल्हा निवडणुक अधिकारी 01/04/2018 डाउनलोड(135 KB)
जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी 01/04/2018 डाउनलोड(653 KB)
उपजिल्हाधिकारी रोहयो 01/04/2018 डाउनलोड(157 KB)
उपजिल्हाधिकारी कमाल जमीन धारणा 01/04/2018 डाउनलोड(1 MB)
जिल्हा नियोजन अधिकारी 01/04/2018 डाउनलोड(193 KB)