माहितीचा अधिकार - जिल्हाधिकारी कार्यालय

दस्तऐवज श्रेणीनुसार शोधा

शोध

शीर्षक दिनांक डाउनलोड / दुवा
जिल्हा नियोजन अधिकारी 01/04/2018 डाउनलोड(193 KB)
क्र.एक-उपविभागीय अधिकारी सोलापूर 01/04/2018 डाउनलोड(2 MB)
क्र. दोन-उपविभागीय अधिकारी सोलापूर 01/04/2018 डाउनलोड(2 MB)
पंढरपूर-उपविभागीय अधिकारी 01/04/2018 डाउनलोड(1 MB)
माढा उपविभागीय अधिकारी 01/04/2018 डाउनलोड(1 MB)
मंगळवेढा उपविभागीय अधिकारी 01/04/2018 डाउनलोड(5 MB)
दक्षिण सोलापूर तहसील कार्यालय 01/04/2018 डाउनलोड(520 KB)
अक्कलकोट तहसील कार्यालय 01/04/2018 डाउनलोड(181 KB)
बार्शी तहसील कार्यालय 01/04/2018 डाउनलोड(5 MB)
पंढरपूर तहसील कार्यालय 01/04/2018 डाउनलोड(982 KB)