पंढरपूर वारी

वारी दृश्य
पंढरपूर वारी
यात्रा रींगण
यात्रा रींगण
वारकरी फुगडी खेळताना
वारकरी फुगडी खेळताना
सजवलेली पालखी
सजवलेली पालखी
वारी रींगण - भजन किर्तन
वारी रींगण - भजन किर्तन
वारी पालखी दृश्य - चांदीने मढवलेले
वारी पालखी दृश्य - चांदीने मढवलेले