बंद करा

अनुकंपा सामाईक प्रतिक्षा सुची गट-ड संवर्ग – ३०/११/२०१८ अखेर

अनुकंपा सामाईक प्रतिक्षा सुची गट-ड संवर्ग – ३०/११/२०१८ अखेर
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
अनुकंपा सामाईक प्रतिक्षा सुची गट-ड संवर्ग – ३०/११/२०१८ अखेर

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

20/02/2019 31/12/2019 पहा (2 MB)