बंद करा

आदेश – फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 – 10 वी व 12 वी परीक्षेकरीता

आदेश – फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 – 10 वी व 12 वी परीक्षेकरीता
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
आदेश – फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 – 10 वी व 12 वी परीक्षेकरीता

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

18/07/2018 04/08/2018 पहा (2 MB)