बंद करा

तलाठी भरती २०१९-ई.डब्ल्यू.एस. संवर्गाचा लाभ घेवू इच्छिणाऱ्या एस.ई.बी.सी. (महिला) संवर्गातील उमेदवारांना कागदपत्रांसह दि.27/08/2021 रोजी कार्यालयीन वेळेत आस्थापना शाखा जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर येथे उपस्थित राहणेबाबत

तलाठी भरती २०१९-ई.डब्ल्यू.एस. संवर्गाचा लाभ घेवू इच्छिणाऱ्या एस.ई.बी.सी. (महिला) संवर्गातील उमेदवारांना कागदपत्रांसह दि.27/08/2021 रोजी कार्यालयीन वेळेत आस्थापना शाखा जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर येथे उपस्थित राहणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
तलाठी भरती २०१९-ई.डब्ल्यू.एस. संवर्गाचा लाभ घेवू इच्छिणाऱ्या एस.ई.बी.सी. (महिला) संवर्गातील उमेदवारांना कागदपत्रांसह दि.27/08/2021 रोजी कार्यालयीन वेळेत आस्थापना शाखा जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर येथे उपस्थित राहणेबाबत

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

25/08/2021 31/12/2021 पहा (934 KB)