उपजि.भू.क्र.-7, सोलापूर-मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद – याचिका क्र. 34/2017

शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
उपजि.भू.क्र.-7, सोलापूर-मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद – याचिका क्र. 34/2017

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन क्र. 7 (मोहोळ) सोलापूर

23/10/2018 31/12/2018 डाउनलोड (6 MB)