बंद करा

खाणपट्टा मंजूर करण्याच्यादृष्टीने इरादा पत्र (लेटर ऑफ इंटेट) जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल

खाणपट्टा मंजूर करण्याच्यादृष्टीने इरादा पत्र (लेटर ऑफ इंटेट) जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
खाणपट्टा मंजूर करण्याच्यादृष्टीने इरादा पत्र (लेटर ऑफ इंटेट) जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल

गौणखनिज शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

30/05/2022 29/06/2022 पहा (5 MB)