बंद करा

गट क संवर्गाची अनुकंपा प्रतिक्षासूची दि.01/01/2020 अखेर

गट क संवर्गाची अनुकंपा प्रतिक्षासूची दि.01/01/2020 अखेर
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
गट क संवर्गाची अनुकंपा प्रतिक्षासूची दि.01/01/2020 अखेर

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

02/03/2020 31/12/2020 पहा (5 MB)